WŁOSZAKOWICE

English
summary

MENU
WPROWADZENIE
ZAMKI
PAŁACE
DWORY
WIELKOPOLSKA

A.MICKIEWICZ
SŁOWNIK
LITERATURA
Duch
E-mail

.


Pałac we Włoszakowicach


L o k a l i z a c j a

Wieś położona na Pojezierzu Leszczyńskim.


Pokaż większą mapę


H i s t o r i a

Wieś wzmiankowana od 1401 r. W XIV-XV w. własność Borków-Gryżyńskich, w XV w. przechodzi do Opalińskich, stanowiąc na początku XVIII w. własność żony króla Stanisława Leszczyńskiego, Katarzyny z Opalińskiej Leszczyńskiej. Podobnie jak dobra rydzyńskie przeszła w 1738 r. drogą sprzedaży w ręce ks. Aleksandra Józefa Sułkowskiego, ministra Augusta III Sasa. Własnością Sułkowskich pozostawała do 1782 r., a następnie przeszła w posiadanie książąt Anhalt-Dessau. Od 1919 r. stanowiła własność Skarbu Państwa. We Włoszakowicach urodził się Karol Kurpiński (1785-1857), autor Warszawianki i opery Krakowiacy i górale.


C h a r a k t e r y s t y k a

Pierwotny pałac zbudowany został w latach ok. 1641-43 wg projektu Krzysztofa Bonadury Starszego dla wojewody Krzysztofa Opalińskiego, na miejscu dawnego zamku Gryżyńskich. Obecny pałac wzniesiono jako pałacyk myśliwski dla ks. Aleksandra Józefa Sułkowskiego z Rydzyny w latach 1749-52. Zbudowany prawdopodobnie wg projektu jednego z saskich architektów, przez Karola Marcina Frantza. Późnobarokowy pałac został znacznie przebudowany w XIX w., wówczas zastąpiono kopułę nakrywającą piętro płaskim dachem. Założony na planie równobocznego trójkąta o wklęsłych narożnikach, pałac usytuowany jest na sztucznej wyspie z fosą. Trójkątny kształt pałacu tłumaczy się analogią do kielni - symbolu wolnomularstwa, do którego należał ks. Sułkowski. Fasada główna poprzedzona jest dwubiegowymi schodami z kamienna balustradą, wiodącymi na parter, do wejścia na osi fasady. W portalu kartusz herbowy Sułkowskich Sulima, pod tarczą wstęgi z orderem Orła Białego i św. Andrzeja. Ponad kondygnacją wysokich piwnic i parteru wznosi się, znacznie cofnięta, ale także trójkątna kondygnacja pierwszego piętra, która nie zwiera pomieszczeń, ale wzniesiona została aby podwoić wysokość wewnętrznej sali i przez okna wpuścić do niej światło. Piętro zwieńczone jest żelazną balustradą z XIX w.


Pałac - rzut parteru
Źródło:Słownik Krajoznawczy Wielkopolski.

We wnętrzu zlokalizowana jest centralnie trójkątna sala, której wysokość sięga dwóch kondygnacji, mniejsze pomieszczenia wzdłuż ścian zewnętrznych W piwnicy istnieje dawna sala terrena naśladująca grotę skalną ozdobioną płaskorzeźbami o tematyce roślinnej.

Przy pałacu zachowane zabudowania folwarczne rozłożone wokół wielkiego podwórza, z spichrzem późnoklasycystycznym z 1845 r. i budynkami z II poł. XIX w.

Poza obrębem wyspy zachowane dwie przebudowane oficyny z XVIII w.


P a r k

Park barokowy krajobrazowy (pow. 3,1 ha) o założeniu regularnym, z XVIII w. Wśród starych dzrew rośnie platan o obwodzie 800 cm.


W s p ó ł c z e s n o ś ć

Pałac w dobrym stanie, mieści się w nim siedziba władz gminy oraz Izba Regionalna.

Urząd Gminy
64-140 Włoszakowice
tel. 0-61 537-00-01

WPROWADZENIE ZAMKI PAŁACE DWORY
WIELKOPOLSKA SŁOWNIK LITERATURA E-mail

© Copyright 2002 by Małgorzata Mazurek