WITASZYCE

English
summary

MENU
WPROWADZENIE
ZAMKI
PAŁACE
DWORY
WIELKOPOLSKA

A.MICKIEWICZ
SŁOWNIK
LITERATURA
Duch
E-mail

.


Pałac w Witaszycach


L o k a l i z a c j a

Wieś położona na Wysoczyźnie Kaliskiej.


Pokaż większą mapę


H i s t o r i a

Wieś w XIV w. stanowiła dobra biskupów poznańskich, od XVI w. to kolejno własność Jaskołeckich, Bojanowskich, Suchorzewskich, Linowskich, w XIX w. przeszła w ręce niemieckie: Vossa, Komisji Kolonizacyjnej, Dulongów, von Ohnesorge, a następnie przez małżeństwo do Bnińskich.


Pałac w Witaszycach


C h a r a k t e r y s t y k a

Pałac neobarokowy zbudowany w 1899 r. dla Willy'ego Dulonga przez architekta niemieckiego z Gros Lichterfelde k. Berlina, Ludwika Otte. Korpus główny na planie prostokąta, piętrowy z poddaszem, nakryty wysokim mansardowym dachem. Fasada symetryczna z wejściem na osi, nad którym znajduje się zwieńczenie z kartuszem herbowym. Na poziomie piętra taras wsparty na czterech kolumnach. W fasadzie ogrodowej owalny ryzalit.

Przy pałacu zachowana oficyna i dawny dwór z I poł. XIX w.

Kartusz herbowy

Przed pałacem...


P a r k

Park krajobrazowy (pow. 2,5 ha) z jesionami, zadbany.


W s p ó ł c z e s n o ś ć

Pałac obecnie odnowiony, stanowi własność prywatną Tomasza Klauzego. Zamieniony na hotel i restaurację. W pobliski XVIII- wiecznym dworze mieści się prywatne Muzeum Wojen Napoleońskich (z takimi atrakcjami jak napoleoński włos pochodzący z Wyspy św. Heleny). We dworze podpisano porozumienie między Polakami i Prusakami w czasie Wiosny Ludów w 1848 r. zatwierdzające pakiety jarosławieckie.

Pałac Witaszyce HOTEL - RESTAURACJA

Al. Wolnoœci 35, 63-230 Witaszyce
tel./fax: +48 627401467, mobile: +48 602781229, e-mail

Podobne odnośniki:

WPROWADZENIE ZAMKI PAŁACE DWORY
WIELKOPOLSKA SŁOWNIK LITERATURA E-mail

© Copyright 2002 by Małgorzata Mazurek