WINNA GÓRA

English
summary

MENU
WPROWADZENIE
ZAMKI
PAŁACE
DWORY
WIELKOPOLSKA
SŁOWNIK
LITERATURA
Duch
E-mail


.


Pałac w Winnej Górze - front


L o k a l i z a c j a

Wieś położona na skraju pasma wzniesień Ozu Miłosławskiego, w Kotlinie Śremskiej. Wzięła nazwę od okolicznych winnic.


Pokaż większą mapę


H i s t o r i a

Do czasów rozbiorów wieś w posiadaniu biskupów poznańskich, odebrana Kościołowi przez rząd pruski w 1796 r. Napoleon nadał ją gen. Janowi Henrykowi Dąbrowskiemu. Następnymi właścicielami byli potomkowie Generała, Bronisław Dąbrowski i rodzina Mańkowskich. W dworze u Generała gościli m.in.: Julian Ursyn Niemcewicz (1821), Władysław Syrokolma (1858) i Henryk Sienkiewicz (1899).


Sarkofag gen. J.H.Dąbrowskiego

Generał Dąbrowski zmarł w Winnej Górze 6 czerwca 1818 r (Sobczak, 1996) i spoczywa w kaplicy w miejscowym kościele św. Michała Archanioła. Kaplica grobowa gen. Jana Henryka Dąbrowskiego z klasycystycznym nagrobkiem Generała wzorowanym na rzymskim sarkofagu Scypiona Afrykańskiego. Zabalsamowane serce Generała złożono w kościele św. Wojciecha w Poznaniu.


C h a r a k t e r y s t y k a

Pałac neoklasycystyczny z 1909 r. wzniesiony dla Henryka Mańkowskiego przez Stanisława Boreckiego. Został wybudowany obok dawnego pałacu, w którym żył gen. Dąbrowski. Charakter pałacu spełnia warunki tzw. stylu polskiego (krajowego) określonego w pracy Zygmunta Czartoryskiego z 1896 r. "O stylu krajowym w budownictwie wiejskim". Parterowy, nakryty łamanym dachem polskim, w którym ukryto mieszkalne piętro. Na osi okazały kolumnowy portyk w wielkim porządku oraz mieszkalny hall. Na parterze pokoje reprezentacyjne. W naczółku portyku herb Mańkowskich (Zaremba), na fryzie napis

SI DEUS NOBISCUM QUIS CONTRA NOS (Jeśli Bóg z nami, któż przeciw nam)

.


Pałac w Winnej Górze - neobarokowa elewacja ogrodowa


P a r k

Park krajobrazowy (pow. 4,5 ha) z pocz. XIX wieku, obecnie rewaloryzowany, z głazem poświęconym gen. J. H. Dąbrowskiemu. W parku staw z wyspą, na której jest neogotycki pomnik z I poł. XIX w. adiutanta Generała, Stanisława Chlapowskiego (brat żony Barbary z Chłapowskich).


W s p ó ł c z e s n o ś ć

W pałacu mieści się siedziba zakładu naukowo-badawczego Instytutu Ochrony Roślin w Poznaniu. W jednej z sal w czerwcu 1997 r. otwarto Muzeum gen. Jana Henryka Dąbrowskiego (od 1987 r. była to Sala Pamięci poświęcona gen. J.H. Dąbrowskiemu). Ostatni potomek gen. Dąbrowskiego, Christopher Mańkowski mieszka obecnie w Paryżu. Od 2003 wydzierżawiony lokalnemu przedsiębiorcy.

Zwiedzanie Izby pamięci gen. J.H. Dąbrowskiego
tel. 612851277

Podobne odnośniki:

WPROWADZENIE ZAMKI PAŁACE DWORY
WIELKOPOLSKA SŁOWNIK LITERATURA E-mail

© Copyright 2011 by Małgorzata Mazurek