WIELICHOWO

English
summary

MENU
WPROWADZENIE
ZAMKI
PAŁACE
DWORY
WIELKOPOLSKA

A.MICKIEWICZ
SŁOWNIK
LITERATURA
Duch
E-mail

.


Pałac w Wielichowie


L o k a l i z a c j a

Miasto położone na skraju Doliny Środkowej Obry.


Pokaż większą mapę


H i s t o r i a

Miasto należało do biskupów, a następnie kanoników poznańskich. Po sekularyzacji majątków kościelnych w 1797 r. dobra otrzymał adiutant cesarza Fryderyka Wilhem von Zastrow. Następnie należały one do Mielżyńskich, Munka, von Hollebena, Broel-Platerów, Schulza i ks. Teresy Lubomirskiej.


C h a r a k t e r y s t y k a

Pałac zbudowany po 1797 r. dla generała von Zastrow, przebudowany w 1884 r. dla Stanisława Broel-Platera. Pałac eklektyczny, dwupiętrowy nakryty dwuspadowym dachem. Od strony wschodniej dodana czterokondygnacyjna wieża z czterospadowym hełmem. Budynek na planie prostokąta. Wejście frontowe poprzedzone tarasem wspartym na filarach i kolumnach. W elewacji tylnej znajduje się taras. Dzisiejsze elewacje pałacu są tynkowane, skuto niestety większość detali.


Pałac - rzut parteru, stan z ok. 1970 r.
Źródło: Majątki Wielkopolskie. Powiat Kościański.

We wnętrzu, na osi pałacu znajdował się reprezentacyjny holl, sala myśliwska po zach. stronie sieni oraz salonik na osi sieni sąsiadujący z dwoma dużymi salami. Do dziś zachowana jest część klatki schodowej, stolarka drzwiowa, sztukaterie i kominek w saloniku myśliwskim.

Przy pałacu znajdują się: zespół folwarczny z gorzelnią i stajnią koni.


P a r k

Park krajobrazowy (pow. ok. 7 ha) założony został na przełomie XVIII i XIX w., dziś częściowo zaniedbany. W parku dwa stawy i fragmenty rzeźb parkowych. Drzewostan składa się z lip, klonów, dębów, jesionów i grabów. Przed pałacem dwa pomnikowe dęby szypułkowe, o obwodach 410 i 430 cm oraz buk odmiany płaczącej.


W s p ó ł c z e s n o ś ć

W pałacu mieści się obecnie Rolniczy Zakładu Doświadczalny.

Podobne odnośniki:

WPROWADZENIE ZAMKI PAŁACE DWORY
WIELKOPOLSKA SŁOWNIK LITERATURA E-mail

© Copyright 2002 by Małgorzata Mazurek