WIĘCKOWICE

English
summary

MENU
WPROWADZENIE
ZAMKI
PAŁACE
DWORY
WIELKOPOLSKA
SŁOWNIK
LITERATURA
Duch
E-mail
.


Dwór w Więckowicach


L o k a l i z a c j a

Wie¶ położona na Pojezierzu Poznańskim.


Pokaż większ± mapę


H i s t o r i a

Wie¶ znana od XIV w., należała m.in. do Więckowskich, Zbijewskich, Bielińskich, Drwęskich, Adama Turno i Mycielskich, następnie przeszła w ręce Brezów.


Okna kaplicy


C h a r a k t e r y s t y k a

Dwór barokowy z XVIII w. zbudowany dla Bielińskich. Rozbudowany w II poł. XIX w. dla Brezów. Pietrowy budynek na planie litery L. Do korpusu głównego dobudowano skrzydła z dwupietrowymi dobudówkami. Nakryty wysokim naczółkowym dachem. W fasadzie głównej ganek z bilarami, nad nim balkon. Przy jednej z elewacji kaplica NMP Przedziwnej z 1892-93 r.


Staw w parku


P a r k

Park krajobrazowy z połowy XIX w., zaniedbany, ze stawami i fragmentami fosy.


W s p ó ł c z e s n o ¶ ć

Dwór opuszczony, popada w ruinę.

WPROWADZENIE ZAMKI PAŁACE DWORY
WIELKOPOLSKA SŁOWNIK LITERATURA E-mail

© Copyright 2002 by Małgorzata Mazurek