WIATROWO

English
summary

MENU
WPROWADZENIE
ZAMKI
PAŁACE
DWORY
WIELKOPOLSKA
SŁOWNIK
LITERATURA
Duch
E-mail


.


Pałac w Wiatrowie


L o k a l i z a c j a

Wieś położona na Pojezierzu GnieŸnieńskim, nad Jeziorem Wiatrowskim.


Pokaż większą mapę


Starsze skrzydło pałacu


H i s t o r i a

Wieś wzmiankowana w dokumentach od 1452 r. stanowiła własność rycerskiego rodu Grzymalitów Smoguleckich oraz Wiatrowskich. Od XVI w. własność Smoguleckich, później Korytowskich, w XVIII w. należała do Żychlińskich, a następnie Rogalińskich. Od 1801 r. do wybuchu II wojny światowej majątek pozostawał w rękach Moszczeńskich.


C h a r a k t e r y s t y k a

Pierwotny dwór barokowy z drugiej połowy XVII w.zbudowany przez Żychlińskich, a może Smoguleckich. Przebudowany w 1856 r. na pałac w stylu neogotyku romantycznego. Budynek na nieregularnym rzucie, obejmuje kilka części, ułożonych w kształcie litery L oraz oficyny. Starsze skrzydło piętrowe poprzedzone gankiem nad którym znajduje się taras. Druga część składa się z: trzykondygnacyjnego, trójosiowego ryzalitu zwieńczonego krenelażem i wieżyczkami oraz narożnej wieży. Czterokondygnacyjna Wieża na ośmiokątnym rzucie, zwieńczona jest blankowaniem. Elewacje ozdobione boniowaniem. Nadokienniki w kształcie załamanych ku dołowi odcinków gzymsu. Wyróżniają się półkoliste łuki arkadowego podcienia w parterze ryzalitu oraz półkoliste okna na piętrze. Zastosowane połączenia motywów neogotyckich z elementami neorenesanowymi było charakterystyczne dla berlińskiego nurtu architektonicznego związanego z Fryderykiem Augustem Stűllerem.

Wieża narożna z blankami

Dobudowana część pałacuP a r k

Park krajobrazowy z XIX w.


W s p ó ł c z e s n o ś ć

Pałac opuszczony, w dobrym stanie, mieścił ośrodek rehabilitacyjny dla dzieci.

WPROWADZENIE ZAMKI PAŁACE DWORY
WIELKOPOLSKA SŁOWNIK LITERATURA E-mail

© Copyright 2011 by Małgorzata Mazurek