WASOWO

English
summary

MENU
WPROWADZENIE
ZAMKI
PAŁACE
DWORY
WIELKOPOLSKA

A.MICKIEWICZ
SŁOWNIK
LITERATURA
Duch
E-mail

.


Neogotycki pałac-zamek w Wąsowie


L o k a l i z a c j a

Wieś na pagórkowatym, polodowcowym Pojezierzu Poznańskim.


Pokaż większą mapę


H i s t o r i a

W średniowieczu wieś była własnością klasztoru benedyktynów z Lubinia. Od XVI w. do połowy XVII w. w posiadaniu Niegolewskich herbu Grzymała, później wieś często zmieniała właścicieli (Kierscy, Skórzewscy, Rogowscy, Zakrzewscy). Przejściowo w latach 1776-1781 znalazła się w rękach Kazimierza Raczyńskiego, następnie rodziny Sczanieckich. W 1868 r. podupadły majątek nabyła ostatecznie na licytacji niemiecka rodzina von Hardt, w której posiadaniu pozostawał jeszcze w czasie II wojny światowej.

Pałac Sczanieckich


C h a r a k t e r y s t y k a

Pałac poźnobarokowy z widocznymi elementami klasycystycznymi, wybudowany w latach 1780 - 1786 dla Sylwestra Sczanieckiego przez miejscowego architekta. Pałac na planie prostokąta, z wysokim parterem i niskim piętrem. Kryty wysokim dachem czterospadowym. Ryzalit frontowy trzyosiowy, z pilastrami wielkiego porządku, boniowane, zwieńczony trójkątnym naczółkiem, w którym umieszczono herby właścicieli Sczanieckich (Ossorya) i Skórzewskich (Drogosław). Dwa ryzality boczne, jednoosiowe, nakryte niższymi dachami od dachu korpusu głównego, co ma upodobnia je do alkierzy, nadając pałacowi cechy barokowe. We wnętrzu, na osi głównej sień, za nią klatka schodowa i salon. W częci budynku obecnie pokoje hotelowe.

Fronton z herbami Drogosław i Ossorya, upamiętniający małżeństwo Sylwestra Sczanieckiego i Anastazji Skórzewskiej

Pałac Sczanieckich
W pobliżu pałacu klasycystyczna kaplica-rotunda pw. Wniebowstąpienia Pańskiego zbudowana przed 1786 r. przez Anastazję Sczaniecką (babkę Emilii Sczanieckiej). Zwieńczona kopułą z latarnią. Przez dłuższy czas była kaplicą rodziny Sczanieckich, następnie Hardtów.


Kaplica-rotunda wzniesiona prawie na osi pałacu Sczanieckich

Fontanna przed zamkiem

Zamek Hardtów, z lewej strony widoczny fragment pałacu Sczanieckich
Pałac-zamek neogotycki, a właściwie pierwotnie neogotycka willa, zbudowana 1870 - 1872 dla berlińskiego bankiera Richarda Hardta przez berlińskiego architekta Gustawa Erdmanna. Około roku 1900, w związku z planowaną wizytą w Wąsowie cesarza Wilhelma II rozbudowano willę, nadając jej formę nawiązującą do średniowiecznych zamków. Dodano okazałe wejście, nowe skrzydło, widokową loggią od strony ogrodu i przebudowano masywną ośmioboczną wieżę. Elewacje zamku pokryte ciemnoczerwoną cegłą klinkierową z elementami z piaskowca.


Piaskowcowe ozdoby w elewacji frontowej

Pałac-zamek Hardtów - elewacja ogrodowa

Klatka schodowa

Podjazd przed zamkiem

Restauracja w Ogrodzie zimowym

We wnętrzu hall, klatka schodowa, dwie sienie, neogotycka jadalnia i dwupiętrowa, neorenesansowa biblioteka dekorowana boazerią.


Pałac - przekrój poziomy parteru
1-sień, 2-hall, 3-biblioteka, 4-sień górna, 5-jadalnia, 6-wieża

R ównocześnie z budową pałacu-zamku powstał zespół zabudowań folwarcznych z kamieni i cegieł obejmujących obory, kuźnię, gorzelnię, stodoły, stelmacharnię, dom rządcy. Wzniesiono także zespół domów dla służby dworskiej i robotników rolnych.


P a r k

Zamek zlokalizowany jest na wzniesieniu, w dolinie zlokalizowany jest staw. Obecny park krajobrazowy (pow. 49,5 ha) ze stawem i pomnikowymi drzewami, głównie dębami, lipami i bukami. Przy zamku woliera z ozdobnym ptactwem.

Park angielski


Hotel Wąsowo


W s p ó ł c z e s n o ś ć

Od października 1993 roku folwark w Wąsowie jest dzierżawiony na podstawie umowy z Agencją Własności Rolnej Skarbu Państwa. Obecnie funkcjonuje tu prywatne przedsiębiorstwo rolne oraz gospodarstwo agroturystyczne. Pałac został odbudowany po pożarze. Właścicielem i adminiastratorem jest ONYKS Sp. z o.o. W zamku Hardtow, pałacu Sczanieckich, Domku Ogrodnika oraz Zagrodzie pałacu Wąsowo mieszczą się stylowe hotele, sale konferencyjne, a w zamku także restauracja.

Zespół Pałacowo-Parkowy w Wąsowie
64-316 Kuślin, Wąsowo, ul. Parkowa 1
tel. 614472613, 4472997, e-mail

Podobne odnośniki:

WPROWADZENIE ZAMKI PAŁACE DWORY
WIELKOPOLSKA SŁOWNIK LITERATURA E-mail

© Copyright 2007 by Małgorzata Mazurek