UZARZEWO

English
summary

MENU
WPROWADZENIE
ZAMKI
PAŁACE
DWORY
WIELKOPOLSKA

A.MICKIEWICZ
SŁOWNIK
LITERATURA
Duch
E-mail

.


Pałac w Uzarzewie


L o k a l i z a c j a

Wieś położona na Pojezierzu Gnieźnieńskim, na prawym brzegu Cybiny i nad Jez. Uzarzewskim.


Pokaż większą mapę


H i s t o r i a

Wieś notowana od XIV w., w XVI w. własność Iwańskich, następnie Mielżyńskich, Napruszewskich, Działyńskich, Kurcewskich, Lipskich, a od poł. XIX w. do II wojny światowej majątek rodziny Żychlińskich.


C h a r a k t e r y s t y k a

Pałac eklektyczny zbudowany w latach 1860-65 dla Józefa Żychlińskiego prawdopodobnie wg projektu z pracowni Hebanowskiego, rozbudowany w końcu XIX w. i na początku XX w. Budynek piętrowy na planie prostokąta, nakryty płaskim dachem. Na osi szeroki ryzalit , do południowego narożnika przylega trzykondygnacyjna wieża. Elewacje posiadają charakter neorenesansowy.

.


Pałac w Uzarzewie - fasada ogrodowa

We wnętrzu obszerny holl i trójbocznie zamknięty salon. We wnętrzu zachowane sztukaterie.

Przy pałacu stajnia-wozownia z ok. 1865 r.


P a r k

Park krajobrazowy (pow. 6,5 ha) rozplanowany w końcu XIX w. przez Augustyna Denizota (autora parku w Zakrzewie) , z pomnikowymi drzewami: białodrzew, lipy, platany i wiązy.

.


Pałac w Uzarzewie - fasada frontowa


W s p ó ł c z e s n o ś ć

Pałac w dobrym stanie, zajęty przez Muzeum Środowiska Przyrodniczego i Łowiectwa, Oddział Muzeum Narodowego Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie.

Muzeum Przyrodniczo-Łowieckie w Uzarzewie ul. Akacjowa 12, 62 – 006 Kobylnica tel/fax: 0-61 81 81 211

Podobne odnośniki:

WPROWADZENIE ZAMKI PAŁACE DWORY
WIELKOPOLSKA SŁOWNIK LITERATURA E-mail

© Copyright 2002 by Małgorzata Mazurek