UCHOROWO

English
summary

MENU
WPROWADZENIE
ZAMKI
PAŁACE
DWORY
WIELKOPOLSKA
SŁOWNIK
LITERATURA
Duch
E-mail


.


Dwór w Uchorowie


L o k a l i z a c j a

Wieś położona na Pojezierzu Gnieźnieńskim.


Pokaż większą mapę


H i s t o r i a

Wieś dawniej zwana Wchorowo lub Utorowo na początku XV w. należała do Paszka Wyskoty Chrząstowskiego , następnie do końca XV w. była własnością rodziny Górków. Potem często zmieniała właścicieli, którymi byli kolejno Młyńscy, Potuliccy, Raczkowscy, Chełkowscy, Kuczborscy, Radzewscy, Dobrzyccy, Mycielscy, Garczyńscy. W 1813 r. właścicielem wsi został oficer wojsk napoleońskich Józef Goetzendorf-Grabowski herbu Zbiświcz (właściciel pobliskiego Łukowa), który ze względów finansowych sprzedał w 1845 r. Uhorowo Niemcom von Jagow. W połowie lat osiemdziesiątych XIX w. dobra zakupiła rodzina von Nathusius, w których posiadaniu pozostawały dobra do 1918 r. Wówczas wieś została kupiona przez Zdzisława Droste.


C h a r a k t e r y s t y k a

Dwór eklektyczny zbudowany w latach czterdziestych XIX w. dla rodziny von Jagow. Na początku XX w. rozbudowano dwór dobudowując wieżę i aneks. Budynek parterowy z częściowo mieszkalnym piętrem, zwieńczony niskimi dwuspadowymi dachami. Piętrowy ryzalit w fasadzie frontowej, w fasadzie ogrodowej zaokrąglony ryzalit poprzedzony tarasem ze schodami, z zamkniętymi półkoliście oknami. Z boku trzykondygnacyjna ośmioboczna wieża nakryta stożkowym dachem, z przylegającą niewielką dobudówką zwieńczoną tarasem. Od pn.- zach. parterowy aneks założony na rzucie litery L.


Dwór w Uhorowie - plan parteru
A - hall, B - salon, C - sala jadalna


P a r k

Park krajobrazowy (pow. 5,6 ha) ze stawem i neoromańską kaplicą Niepokalanego Poczęcia NMP z 1890 r. W parku okazałe drzewa: platany, kasztanowiec, buk i białodrzew, zadbany.


W s p ó ł c z e s n o ś ć

Dwór wyremontowany w latach 1985-87, mieści Zarząd Agrofamy Sp. z o.o.

WPROWADZENIE ZAMKI PAŁACE DWORY
WIELKOPOLSKA SŁOWNIK LITERATURA E-mail

© Copyright 1996 by Małgorzata Mazurek