TARCE

English
summary

MENU
WPROWADZENIE
ZAMKI
PAŁACE
DWORY
WIELKOPOLSKA
SŁOWNIK
LITERATURA
Duch
E-mail


.


Pałac w Tarcach


L o k a l i z a c j a

Wieś położona na Wysoczyźnie Kaliskiej.


Pokaż większą mapę


H i s t o r i a

Wieś w XVI w. należała do rodziny Tarzeckich, w XVII w. do Twardowskich, w XIX w. do Gorzeńskich, herbu Nałęcz, którzy od ok. 1870 r. używali podwójnego nazwiska Ostroróg-Gorzeńscy i założyli ordynację. Następnie wieś przeszła na mocy testamentu w ręce Skarżyńskich. W pałacu gościli m.in.: malarz Wojciech Kossak, pisarka Magdalena Samozwaniec, poetka Maria Pawlikowska-Jasnorzewska, a także marszałek Edward Rydz-Śmigły. W okresie powojennym w pałacu mieścił się Zespół Szkół Rolniczych im. Jadwigi Dziubińskiej.


C h a r a k t e r y s t y k a

Pałac w formach renesansu francuskiego (tzw. "kostiumie francuskim") wzniesiony w 1871 r. dla rodziny Ostrorogów-Gorzeńskich przez Stanisława Hebanowskiego. Data powstania pałacu potwierdzona chorągiewką z datą 1871 na wyższej wieży. Schemat kompozycyjny nawiązuje do pałacu w Posadowie. Pałac piętrowy z II piętrem ukrytym w dachu mansardowym. Zróżnicowane cztery, okrągłe wieże w narożach, wydatne ryzality w obu dłuższych fasadach. Charakterystyczne dla stylu neorenesansu realizowanego przez Hebanowskiego zdwojone oprawy okien piętra.


Podjazd do pałacu

Ryzalit w elewacji frontowej

Wieża z chorągiewką z datą 1871

We wnętrzu okazała sień, z pilastrowym podziałem i obiegającymi ją schodami. Wnętrze pałacu uległo po 1945 r. znacznemu przekształceniu przez wstawienie nowych ścian działowych, wybicie nowych otworów, zmianę biegu schodów, założenie w sieni nowego dzielącego ją stropu.


Pałac w Tarcach - przekrój poziomy parteru
1 - sień, 2 - salon, 3 - jadalnia


P a r k

Park krajobrazowy (pow. ok. 10 ha) z I poł. XIX w., z 2 stawami i starym drzewostanem o pomnikowych rozmiarach (m.in. jawory, lipa drobnolistna, platan klonolistny, wierzba płacząca), obecnie odnawiany. W parku figura Matki Boskiej z Lourdes ufundowana przez Anielę z Biegańskich Ostroróg-Gorzeńską. Przed bramą wjazdową kamień z tablicą poświęconą Zbigniewowi Ostrorogowi-Gorzeńskiemu - dowódcy jarocińskiego oddziału powstańczego w trakcie Powstania Wielkopolskiego.


Pałac w Tarcach - elewacja ogrodowa


W s p ó ł c z e s n o ś ć

Pałac jest oecnie w rekach prywatnych, rodziny Trzcielińskich. Po przeprowadzonym gruntownym remoncie w palacu zlokalizowano hotel oraz restaurację.

Podobne odnośniki:

WPROWADZENIE ZAMKI PAŁACE DWORY
WIELKOPOLSKA SŁOWNIK LITERATURA E-mail

© Copyright 2011 by Małgorzata Mazurek