TACZANÓW

English
summary

MENU
WPROWADZENIE
ZAMKI
PAŁACE
DWORY
WIELKOPOLSKA

A.MICKIEWICZ
SŁOWNIK
LITERATURA
Duch
E-mail

.


Pałac w Taczanowie


L o k a l i z a c j a

Wieś położona na Wysoczyźnie Kaliskiej.


Pokaż większą mapę


H i s t o r i a

Wieś stanowiła gniazdo rodowe Taczanowskich herbu Jastrzębiec. W latach 1522 - 1781 r. należała kolejno do Sławińskich, Wilkońskich i kaliskich jezuitów. Następnie Taczanów ponownie przeszedł w ręce Taczanowskich. W 1856 r. utworzono ordynację.

Pałac w Taczanowie - od strony dziedzińca


C h a r a k t e r y s t y k a

Pałac został wzniesiony w końcu XVIII w., rozbudowany w stylu klasycyzmu berlińskiego ok. 1853 r. dla Alfonsa Taczanowskiego. Paląc piętrowy z poddaszem, nakryty jest dachem dwuspadowym. Na osi pseudoryzalit poprzedzony gankiem kolumnowym, nakryty balkonem. Fasada główna podzielona jest sztukatorskim fryzem międzykondygnacyjnym. We wnętrzu holu zachowane drewniane kolumny, przyścienne pilastry, schody wewnętrzne i żeliwna balustrada z poł. XIX w.


Pałac - rzut parteru
1 - oficyna północna, 2 - wieża wjazdowa, 3 - oficyna południowa
Źródło: Majątki Wielkopolskie. Powiat Pleszewski.

Z pałacem połączona jest oficyna północna mieszcząca bibliotekę, pokój pana i kancelarię. Oficyna południowa przylega do oranżerii-sali balowej. Oficyny ustawione są względem siebie prostopadle i rozdzielone ukośnie reprezentacyjną wieżą wjazdową. Budynki z cegły, wzniesiono ok. 1864 r. w stylu neogotyckim. W oficynach od strony dziedzińca krużganki w formie podcieni. Brama wjazdowa dwukondygnacyjna nakryta wysokim dachem czterospadowym, zwieńczonym metalowymi iglicami z chorągiewkami, na których herb Jastrzębiec. Budynek zwieńczony krenelażem ze sterczynkami w narożach. W bramie szeroki arkadowy przejazd, a nad nim trzy ostrołuczne blendy. W sąsiedztwie cieplarnia ujęta dwoma basztami, stajnia, budynek dawnej ptaszarni i wieża z mieszkalnymi aneksami.


Wieża wjazdowa


P a r k

Park (krajobrazowy (pow. 21,05 ha) z II poł. XVIII w., przekształcony w poł. XIX w. Przed pałacem trawnik z fontanną, okolony podjazdem. W parku trzy stawy, kaplica grobowa i dzwonnica, neogotyckie z 1861 r.


W s p ó ł c z e s n o ś ć

Pałac jeszcze w stanie dobrym, dawniej we władaniu PGR-u, obecnie opuszczony.

Podobne odnośniki:

WPROWADZENIE ZAMKI PAŁACE DWORY
WIELKOPOLSKA SŁOWNIK LITERATURA E-mail

© Copyright 2004 by Małgorzata Mazurek