SZYPŁÓW

English
summary

MENU
WPROWADZENIE
ZAMKI
PAŁACE
DWORY
WIELKOPOLSKA
SŁOWNIK
LITERATURA
Duch
E-mail

.


Dwór w Szypłowie


L o k a l i z a c j a

Wieś położona na Wysoczyźnie Kaliskiej.


Pokaż większą mapę


H i s t o r i a

Wieś wzmiankowana już przed 1399 r., była siedzibą Zbrudzewskich. W XIX w. i na początku XX w. należała do Skrzydlewskich, a następnie Ossowidzkich.


C h a r a k t e r y s t y k a


Dach z grzbieniem
Dwór wzniesiony dla Taczanowskich w końcu XVIII w., kilkakrotnie przebudowywany, gruntownie w końcu XIX w. dla Władysława Taczanowskiego. Piętrowy budynek na planie wydłużonego prostokąta, z eklektyczna dekoracją elewacji. Korpus główny powiększony jest o dwa boczne ryzality o dachach naczółkowych. Nad głównym wejściem wystawka w kształcie wieży. Wzdłuż kalenicy korpusu głównego dodano grzebień. Dach kryty jest czarnym łupkiem.


P a r k

Pozostałości zdewastowanego parku krajobrazowego (pow. 1,4 ha) z układem alei i szpalerów grabowych, ze starym drzewostanem: jesion, wiąz, lipy.


W s p ó ł c z e s n o ś ć

Dwór w stanie ruiny, po remoncie dachu, częściowo zamieszkały.

WPROWADZENIE ZAMKI PAŁACE DWORY
WIELKOPOLSKA SŁOWNIK LITERATURA E-mail

© Copyright 2002 by Małgorzata Mazurek