SZOŁDRY

English
summary

MENU
WPROWADZENIE
ZAMKI
PAŁACE
DWORY
WIELKOPOLSKA
SŁOWNIK
LITERATURA
Duch
E-mail


.


Dwór w Szołdrach


L o k a l i z a c j a

Wieś na Równinie Kościańskiej.


Pokaż większą mapę


H i s t o r i a

Do XVIII w. wieś była własnością rodzin Szołdrskich herbu Łodzia, następnie Wilczyńskich i Zakrzewskich, od XIX w. do 1939 r. należała do Chłapowskich.


C h a r a k t e r y s t y k a

Dwór późnobarokowy, wzniesiony w II poł. XVIII w. dla Zakrzewskich. Przebudowany w XIX w., początkowo dodano boczne ryzality, a w II poł. XIX w. dobudowano obustronny ryzalit środkowy. Korpus główny nakryty dachem czterospadowym.

Wśród zabudowań folwarcznych piętrowy spichrz z poł. XIX w. i obora z II poł. XIX w.


P a r k

Park krajobrazowy (pow. 4,21 ha) z XVIII/XIX w., z pomnikowymi: dębem, lipą oraz platanami.


W s p ó ł c z e s n o ś ć

We dworze mieści się przedszkole i mieszkania prywatne.

WPROWADZENIE ZAMKI PAŁACE DWORY
WIELKOPOLSKA SŁOWNIK LITERATURA E-mail

© Copyright 1996 by Małgorzata Mazurek