SZLACHCIN

English
summary

MENU
WPROWADZENIE
ZAMKI
PAŁACE
DWORY
WIELKOPOLSKA
SŁOWNIK
LITERATURA
Duch
E-mail


.


Dwór w Szlachcinie


L o k a l i z a c j a

Wieś na Równinie Wrzesińskiej, nad Bardzianką (dopływ Maskawy).


Pokaż większą mapę


H i s t o r i a

Wieś należała do Jana Szlachcińskiego, od XVIII w. do 1843 r. do rodziny Sczanieckich, następnie do Łąckich, a od 1850 r. do Stablewskich.


C h a r a k t e r y s t y k a

Dwór eklektyczny nawiązuje do form renesansowych i neoklasycystycznych z pocz. XIX w. Przebudowany i rozbudowany w 1899 r. wg projektu Heliodora Matejki dla Kajetana Okszy-Stablewskiego. Kolejna przebudowa ok. 1910 r. Piętrowy z czterospadowym dachem. Na osi ryzality.


Plan dworu w Szlachcinie, przekrój poziomy parteru


P a r k

Park krajobrazowy (pow. 4,1 ha) z pocz. XIX w.


W s p ó ł c z e s n o ś ć

We dworze mieszkania prywatne.

WPROWADZENIE ZAMKI PAŁACE DWORY
WIELKOPOLSKA SŁOWNIK LITERATURA E-mail

© Copyright 1996 by Małgorzata Mazurek