SZCZEPOWICE

English
summary

MENU
WPROWADZENIE
ZAMKI
PAŁACE
DWORY
WIELKOPOLSKA

A.MICKIEWICZ
SŁOWNIK
LITERATURA
Duch
E-mail

.


Pałac w Szczepowicach w okresie remontu


L o k a l i z a c j a

Wieś położona na Pojezierzu Poznańskim.


Pokaż większą mapę


H i s t o r i a

Wieś wzmiankowana w 1340 r., stanowiła początkowo własność Opalińskich, Mosińskich, Bnińskich, Kościeleckich, następnie Zadorskich, Dziekczyńskich, Osowskich, również Błociszewskich, Skrzetuskich, Skórzewskich, Niklasów, Ziołeckich, Raszewskich. W 1866 r. wieś nabyła rodzina Frostmannów.


C h a r a k t e r y s t y k a

Pałac wzniesiony ok. 1880 r. przebudowany ok. 1909 r. Wzniesiony na rzucie prostokąta z dwoma ryzalitami po bokach i jednym szerokim ryzalitem pośrodku elewacji ogrodowej. Ryzality zwieńczone dwukondygnacyjnymi szczytami o wolutowych spływach. Pałac piętrowy z mieszkalnym poddaszem.


Pałac - rzut parteru.
Źródło: Majątki Wielkopolskie. Powiat Kościański.

We wnętrzu obszerny holl z reprezentacyjną klatką schodową, na wprost wejścia dawna jadalnia z zachowaną boazerią i sztukaterią.

Przy pałacu zachowany zespół folwarczny z rządcówką, oborą i gorzelnią.


P a r k

Park krajobrazowy (pow. ok. 6 ha) założony w XIX w. z dwoma stawami, pomnikowym okazem dębu, buka pospolitego, dębu błotnego i wiązu.


W s p ó ł c z e s n o ś ć

Pałac stanowi własność prywatną, po remoncie mieści Ośrodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy. Laureat Nagrody generalnego konserwatora zabytków za Najlepiej odrestaurowany obiekt zabytkowy w Polsce.

.


Pałac w Szczepowicach - wygląd obecny (fot. K. Piechocka)

Ośrodek Konferencyjno - Szkoleniowy
Szczepowice 14, 64-060 Wolkowo
tel./fax. (0-61) 44-31-723
tel. 0 602 366 301
email: szczepowice@pf.pl

Podobne odnośniki:

WPROWADZENIE ZAMKI PAŁACE DWORY
WIELKOPOLSKA SŁOWNIK LITERATURA E-mail

© Copyright 2002 by Małgorzata Mazurek