SZCZURY

English
summary

MENU
WPROWADZENIE
ZAMKI
PAŁACE
DWORY
WIELKOPOLSKA

A.MICKIEWICZ
SŁOWNIK
LITERATURA
Duch
E-mail

.


Pałac w Szczurach


L o k a l i z a c j a

Wieś położona na Wysoczyźnie Kaliskiej, nad rzeczką Niedźwiada.


Pokaż większą mapę


H i s t o r i a

Wieś znana w 1403 r., była w XV w. gniazdem rodowym Szczurskich herbu Korab. Wieś często zmieniała właścicieli, w XIX w. od rodziny Skórzewskich kupili ją Lipscy z Lewkowa. Ostatnim właścicielem był Józef Lipski (1894-1958), dyplomata, ambasador Polski w Berlinie w latach 1934-39 .


C h a r a k t e r y s t y k a

Pałac wzniesiony w latach 1923-25 dla Lipskich. Budynek piętrowy na planie prostokąta, z użytkowym poddaszem, z płytkimi ryzalitami. Nakryty wysokim dachem czterospadowym, łamanym. W fasadzie frontowej czterokolumnowy ganek nakryty balkonem. W fasadzie ogrodowej cofnięty ganek z półkolistym tarasem.


P a r k

Park krajobrazowy (pow. 9,89 ha) założony na początku XIX w., układ kompozycyjny zmieniono w latach 20-tych XX w. Zachowane szpalery grabowe z końca XIX w.


W s p ó ł c z e s n o ś ć

Pałac w dobrym stanie, zajęty przez Szkołę Podstawową.

WPROWADZENIE ZAMKI PAŁACE DWORY
WIELKOPOLSKA SŁOWNIK LITERATURA E-mail

© Copyright 1996 by Małgorzata Mazurek