SWADZIM

English
summary

MENU
WPROWADZENIE
ZAMKI
PAŁACE
DWORY
WIELKOPOLSKA
SŁOWNIK
LITERATURA
Duch
E-mail


.


Pałac w Swadzimiu


L o k a l i z a c j a

Wieœ położona na Pojezierzu Poznańskim.


Pokaż większą mapę


H i s t o r i a

Wieś w XVI w. należała do Kierskich, w XVIII w. do Komorowskich, w XIX w. do Kąsinowskich, a następnie przez małżeństwo przeszła do Plucińskich


C h a r a k t e r y s t y k a

Pałac przebudowany w 1910 r. dla Leona Plucińskiego wg projektu Rogera Sławskiego. Piętrowy, o rozbudowanej bryle. Portyk-weranda od frontu dŸwiga taras pierwszego piętra, zwieńczony trójkątnym frontonem wystającym ponad płaski dach. Przy bocznej ścianie przybudówka. Płaskie ściany urozmaicają pilastry między oknami.


P a r k

Park krajobrazowy (pow. 7,5 ha) ze stawem i aleją grabową.


W s p ó ł c z e s n o ś ć

Pałac zaniedbany, opuszczony, należy do Rolniczego Zakładu Doświadczalnego Akademii Rolniczej w Poznaniu.

Podobne odnośniki:

WPROWADZENIE ZAMKI PAŁACE DWORY
WIELKOPOLSKA SŁOWNIK LITERATURA E-mail

© Copyright 1996 by Małgorzata Mazurek