STUDZIENIEC

English
summary

MENU
WPROWADZENIE
ZAMKI
PAŁACE
DWORY
WIELKOPOLSKA
SŁOWNIK
LITERATURA
Duch
E-mail


.


Dwór w Studzieńcu


L o k a l i z a c j a

Wieś na pn.-zach. krawędzi Pojezierza Gnieźnieńskiego.


Pokaż większą mapę


H i s t o r i a

Wieś stanowiła własność rodzin Studzieńskich, w XVII w. Skrzetuskich, następnie Brodzkich, Błeszyńskich, Swinarskich, Kierskich, w XIX w. Raczyńskich z Obrzycka, a w okresie międzywojennym własność Bolesława Tomaszkiewicza.

Dwór od strony wschodniej

Zarastające wejście do dworu


C h a r a k t e r y s t y k a

Dwór szachulcowy, barokowy z I poł. XVIII w. zbudowany dla rodziny Swinarskich lub Kierskich. Parterowy, na planie prostokąta, od strony zachodniej dwa wysunięte narożne alkierze. W obu fasadach niewielkie ryzality, nad nimi wysokie wystawki. Nad korpusem głównym wysoki dach polski łamany, czterospadowy, kryty gontem. Nad wystawkami dwuspadowe, nad alkierzykami daszki czterospadowe łamane. Wykonany w konstrukcji ryglowej.

Narożny alkierzyk od strony zachodniej

Alkierzyk kryty dachem czterospadowym łamanym

Konstrukcja szachulcowa

Dach kryty gontem


P a r k

Park krajobrazowy (pow. 2,6 ha) z dębami i tzw. domkiem ogrodnika z kamieni i cegieł z 1842 r., zdewastowany.


W s p ó ł c z e s n o ś ć

Dwór odnowiony w latach 80-tych XX w., obecnie opuszczony. Kopia dworu stoi w skansenie w Lednogórze.

Dwór od strony wschodniej

Dwór od strony zachodniej

WPROWADZENIE ZAMKI PAŁACE DWORY
WIELKOPOLSKA SŁOWNIK LITERATURA E-mail

© Copyright 2012 by Małgorzata Mazurek