STRYKOWO

English
summary

MENU
WPROWADZENIE
ZAMKI
PAŁACE
DWORY
WIELKOPOLSKA

A.MICKIEWICZ
SŁOWNIK
LITERATURA
Duch
E-mail

.


Pałac w Strykowie


L o k a l i z a c j a

Wieś położona na Pojezierzu Poznańskim, na pd.-wsch. krańcu rynnowego Jeziora Strykowskiego.


Pokaż większą mapę


H i s t o r i a

Wieś w XVII w. była własnością Korzbok-Strykowskich, później Skaławskich, o od XIX w. należało do rodziny von Treskow.


C h a r a k t e r y s t y k a

Pałac, a właściwie neogotycki zamek został wybudowany w 1900 r. dla Hansa von Treskow. Pałac składa się z wielu elementów piętrowych i parterowych zwieńczonych schodkowym fryzem, a także w narożach wieżyczkami. W środkowej części wznosi się czterokondygnacyjna wieża zwieńczoną krenelażem.

We wnętrzu bogate sztukaterie.


P a r k

Park krajobrazowy (pow. 10,4 ha) z aleją grabową, pomnikowym dębami, białodrzewami, lipą, wierzbą i okazem metasekwoi chińskiej.


W s p ó ł c z e s n o ś ć

Pałac odrestaurowany w 2004, pozostaje w rękach prywatnych. Mieści się w nim hotel i restauracja.

.


Pałac w Strykowie - fasada ogrodowa

Zamek von Treskov, Strykowo gm. Stęszew, ul. Park 3, tel. 061 819 69 57, e-mail: taspol@treskov.pl

Podobne odnoniki:

WPROWADZENIE ZAMKI PAŁACE DWORY
WIELKOPOLSKA SŁOWNIK LITERATURA E-mail

© Copyright 2002 by Małgorzata Mazurek