STAWIANY

English
summary

MENU
WPROWADZENIE
ZAMKI
PAŁACE
DWORY
WIELKOPOLSKA
SŁOWNIK
LITERATURA
Duch
E-mail


.


Dwór w Stawianach


L o k a l i z a c j a

Wieś na Pojezierzu Gnieźnieńskim.


Pokaż większą mapę


H i s t o r i a

W XVII w. wieś należała do rodziny Latalskich, następnie do Swinarskiego, Kalksteinów, Brzeskich i Chłapowskich.


C h a r a k t e r y s t y k a

Dwór-willa, eklektyczny, zbudowany w latach 1853-1854 dla Ferdynanda Kalksteina przez Karola Würtemberga. Rozbudowany w końcu XIX w. Prosty, piętrowy budynek z wgłębnym piętrowym portykiem, zamkniętym odcinkową arkadą. Płaski dach o wydatnym, wspartym na krokwiach okapie. Ośmioboczna wieża dostawiona do krótkiego boku dworu, na osi korytarza dzielącego pomieszczenia mieszkalne. Na cokole inicjały FK i data 1853. Elewacje pokryte pasami boni, okna z prostymi oprawami. Niewielkie wnętrza mieszkalne, większa sala od południa. Przy drodze zespół czworaków z ok. poł. XIX w., a wśród nich kuźnia z kamieni polnych i piętrowy spichrz neogotycki z ok. 1860 r.


P a r k

Park krajobrazowy (pow. 3,0 ha), ze stawem, aleją wjazdową i starymi drzewami, zniszczony.


W s p ó ł c z e s n o ś ć

Dwór w rękach prywatnych, zamieniony na mieszkania, zniszczony.

WPROWADZENIE ZAMKI PAŁACE DWORY
WIELKOPOLSKA SŁOWNIK LITERATURA E-mail

© Copyright 1996 by Małgorzata Mazurek