SOŚNICA

English
summary

MENU
WPROWADZENIE
ZAMKI
PAŁACE
DWORY
WIELKOPOLSKA
SŁOWNIK
LITERATURA
Duch
E-mail.


Dwór w Sośnicy


L o k a l i z a c j a

Wieś położona na Wysoczyźnie Kaliskiej, nad rzeką Lutynią.


Pokaż większą mapę


H i s t o r i a

Wieś stanowiła gniazdo rodowe Sośnickich herbu Trąby; należała do rodzin Sośnickich, Jutrowskich, Łęckiego, Roglińskich, Chłapowskich, a od 1890 do Ildefonsa Chełkowskiego. Przejęta przez Komisję Kolonizacyjną ok. 1905 r. została sprzedana kolonistom.

Portyk dworu w Sośnicy


C h a r a k t e r y s t y k a

Dwór wór klasycystyczny wzniesiony przed 1780 r. dla Rogalińskich, rozbudowany o portyk w początku XIX w., przebudowany i remontowany w końcu XIX w. Dwór parterowy z użytkowym poddaszem wzniesiony na planie prostokąta. W symetrycznej fasadzie czterokolumnowy portyk w wielkim porządku. Budynek nakryty dachem dwuspadowym. Elewacje zwieńczone gzymsem z ceglanymi kroksztynami.


Dwór - rzut parteru
Źródło: Majątki Wielkopolskie. Powiat Pleszewski.

Przy dworze budynki rozparcelowanego po 1905 r. zespołu folwarcznego.


P a r k

Park (pow. 1,16 ha) założony w II poł. XIX w. z aleją grabową i szpalerem topolowym.


W s p ó ł c z e s n o ś ć

We dworze mieści się Szkoła Podstawowa.

Podobne odnośniki:

WPROWADZENIE ZAMKI PAŁACE DWORY
WIELKOPOLSKA SŁOWNIK LITERATURA E-mail

© Copyright 1996 by Małgorzata Mazurek