SOBÓTKA

English
summary

MENU
WPROWADZENIE
ZAMKI
PAŁACE
DWORY
WIELKOPOLSKA

A.MICKIEWICZ
SŁOWNIK
LITERATURA
Duch
E-mail

.


Pałac w Sobótce


L o k a l i z a c j a

Wieś położona na Wysoczyźnie Kaliskiej.


Pokaż większą mapę


H i s t o r i a

Do XVIII w. miasto. Majątek należał do XVI w. do Sobecckich, Żernickich i Niepruszewskich, od 1839 r. do II wojny światowej w rękach rodziny von Stieglerów, od 1872 r. majorat.


Elewacja ogrodowa


C h a r a k t e r y s t y k a

Pałac eklektyczny (neorenesansowo-neobarokowy) zbudowany w latach 1898-99 dla Aleksandra von Stieglera. Pałac dwupiętrowy na planie prostokąta, z wieżami o różnej wysokości. Korpus główny nakryty stromym dachem czterospadowym. Czterokondygnacyjna, cylindryczna baszta pd.-wsch. nakryta jest hełmem cebulastym, a strzelista wieża pd.-zach. hełmem trzykondygnacyjnym. Środkowy ryzalit zwieńczony trójkątnym szczytem o falistym obrysie, mieści główne wejście z frontowego ganku. Na elewacjach, w bryle i we wnętrzu widoczne są formy renesansowe, barokowe i secesyjne. Budynek cechuje doskonałe wykonawstwo realizowane na podstawie dobrego projektu i staranność o wystrój wnętrza. Elewacje charakteryzuje bogaty detal architektoniczny z piaskowca.

We wnętrzu pokoje rozmieszczone w układzie amfiladowym, posiadają różną stylowo dekorację. Sala balowa stwarza wrażenie dostawionej do korpusu pałacu. Ozdobiona jest marmurami i brązami oraz nakryta sklepieniem wspartym na gurtach. Zachowane sztukaterie sufitowe, boazerie i drewniane sufity. Secesyjna balustrada głównych schodów, cześć stolarki drzwiowej i witraże.

Pałac - rzut poziomy parteru wg Skuratowicza
1 - hol, 2 - salon, 3 - biblioteka, 4 - sala balowa.
Źródło: Majątki Wielkopolskie. Powiat Ostrowski.

Przy pałacu zachowane zabudowania folwarczne: zespół ujeżdżalni i domów dla służby z końca XIX w, dawna pastorówka i szkoła ewangelicka.


P a r k

Park krajobrazowy (pow. 9 ha) z XIX w., z trzema stawami, pomnikowym dębem i jesionami (11 sztuk).


W s p ó ł c z e s n o ś ć

Pałac w bardzo dobrym stanie, jego użytkownikiem jest Stacja Hodowli Roślin Spółka z o.o.

WPROWADZENIE ZAMKI PAŁACE DWORY
WIELKOPOLSKA SŁOWNIK LITERATURA E-mail

© Copyright 2002 by Małgorzata Mazurek