SŁOMOWO

English
summary

MENU
WPROWADZENIE
ZAMKI
PAŁACE
DWORY
WIELKOPOLSKA
SŁOWNIK
LITERATURA
Duch
E-mail


.


Pałac w Słomowie


L o k a l i z a c j a

Wieś na Pojezierzu Gnieźnieńskim, w sśsiedztwie doliny małego strumienia i jego dopływów.


Pokaż większą mapę


H i s t o r i a

Wieś znana od XIV w. Jej właścicielami byli Głuszewscy, Soboccy, Żyliccy, Kołaczkowscy, Łąccy, Mycielscy, Lipscy, Bojanowscy, a w XX w. Turnowie.


Fasada ogrodowa pałacu


C h a r a k t e r y s t y k a

Pałac neoklasycystyczny z 1905 r. zbudowany dla Jana Turno wg projektu Stanisława Boreckiego. Wzniesiony na wzór pałacyku Petit Tranion z ogrodów Wersalu. Zbudowany na rzucie prawie kwadratu, wysoko podpiwniczony, zbudowany z cegły. Piętrowy, kryty dachem otoczonym balustradową attyką. W fasadzie frontowej czterokolumnowy portyk, ze żłobionymi kolumnami wtopionymi w ścianę. W fasadzie ogrodowej - bardziej reprezentacyjnej - również czterokolumnowy portyk o korynckich, pokrytych żlobieniami, kolumnach. Układ kolumn odwzorowują pilastry na ścianie pałacu. Portyki podtrzymują attykę. Na fasadach ceramiczne ozdoby.

Pałac stanowi część neoklasycystycznego założenia pałacowo-kościelnego. Obok pałacu neoklasycyctyczna oficyna i rządcówka z drewnianym gankiem oraz zabudowania folwarczne.

Kolumnowy portyk wtopiony w fasadę frontową

Kolumnowy portyk z wejściem ogrodowym

.


Jedna z ozdobnych waz w parku


P a r k

Park krajobrazowy (pow. 3,3 ha) z pocz. XX w., na zboczach doliny, ze starymi drzewami (m.in. dębami i lipą) i głazami narzutowymi.


W s p ó ł c z e s n o ś ć

Pałac i park zadbane, ale opuszczone.

WPROWADZENIE ZAMKI PAŁACE DWORY
WIELKOPOLSKA SŁOWNIK LITERATURA E-mail

© Copyright 2012 by Małgorzata Mazurek