ŚLIWNIKI

English
summary

MENU
WPROWADZENIE
ZAMKI
PAŁACE
DWORY
WIELKOPOLSKA

A.MICKIEWICZ
SŁOWNIK
LITERATURA
Duch
E-mail
.


Pałac w Śliwnikach w trakcie remontu


L o k a l i z a c j a

Wieś położona na Wysoczyźnie Kaliskiej.


Pokaż większą mapę


H i s t o r i a

Wieś znana jest XV w. jako gniazdo rodowe Korabitów Śliwnickich, często zmieniała właścicieli, w XVIII w. przeszła w ręce Nowowiejskich, a następnie Niemojowskich (patriotycznie nastawionych rodzin biorących udział w walkach powstańczych).


C h a r a k t e r y s t y k a

Pałac neogotycki z cechami normandzkimi został zbudowany w latach 1848-1850 dla Jana Nepomucena Niemojowskiego wg projektu Karola Würtemberga. W 1898 r. dodano do pałacu trójkondygnacyjną część wschodnią. Budynek składa się z kilku części - dwu i trzykondygnacyjnych. Każda z nich ma swój oddzielny dach: pogrążony lub dwuspadowy. W narożach mieszczą się wieże, zwieńczone krenelażem lub mahikułą, z ostrołukowymi oknami. W fasadzie dominuje potężny, wysoki ryzalit z podcieniem otwartym arkadami. Ściany budynku ceglane, licowane kamieniem. W elewacji ogrodowej portyk w wielkim porządku z przedsionkiem nakrytym loggią widokową. W szczycie portyku herby właścicieli: Wierusz i Łodzia, natomiast nad frontowym wejściem tablica z napisem 1849-1898 Amicitiae et Posteris.


Pałac - przekrój poziomy piętra
Źródło: Majątki Wielkopolskie. Powiat Ostrowski.

We wnętrzu za holem znajdował się salon z wejściem na loggię.

Przy pałacu zachowany zespół folwarczny, m.in. z karczmą Krakus i spichrzem.


P a r k

Park krajobrazowy (pow. 10,5 ha) założony w XIX w. W 1887 r. otoczono go częściowo strzyżonym żywopłotem z głogu jedno i dwu szyjkowego, dzikiej róży i bzu. Rozplanowany na rzucie czworoboku. Część parku zajmowały cztery stawy. W okresie międzywojennym w parku była ustawiona figura św. Jana Nepomucena, a przy podjeździe do pałacu kamienne lwy. Zdewastowany, obecnie uporzšdkowany, liczy ok. 640 drzew takich jak paklon, jesion, grab, kasztanowiec, lipa, a z krzewów głóg, tarnina i lilak. W parku znajdują się cztery stawy.


W s p ó ł c z e s n o ś ć

Pałac w stanie złym, od 1985 r. był opuszczony i zdewastowany, obecnie po zabezpieczeniu, nakryciu tymczasowym dachem, jest remontowany. Został odbudowany Domek Ogrodnika i Piwniczka, grota z lodownią przypałacową. Stanowi własność prywatną Andrzeja i Aleksandry Rogowskich (od 2005 r.).

Podobne odnośniki:

WPROWADZENIE ZAMKI PAŁACE DWORY
WIELKOPOLSKA SŁOWNIK LITERATURA E-mail

© Copyright 2002 by Małgorzata Mazurek