SŁĘBOWO

English
summary

MENU
WPROWADZENIE
ZAMKI
PAŁACE
DWORY
WIELKOPOLSKA
SŁOWNIK
LITERATURA
Duch
E-mail

.


Dwór w Słębowie


L o k a l i z a c j a

Wieś położona na Pojezierzu GnieŸnieńskim.


Pokaż większą mapę


H i s t o r i a

Pierwsza wzmianka o wsi pochodzi z 1452 r. W 1577 r. należała do Jędrzejowy i Leśniewskiego. W XVII w. istniały tu trzy działy majętności: Trzcińskiego, Michała oraz Mierzawskiej. Około 1795 r. cała wieś była własnością Ludwika Trzcińskiego, w końcu XIX w. należała do Jana Moszczyńskiego. Ostatnim właścicielem przedwojennym był Bolesław Kozłowski, który zginął w powstaniu warszawskim. Po 1945 r. majątek został rozparcelowany.


C h a r a k t e r y s t y k a

Dwór póŸnoklascystyczny, piętrowy, pochodzący z XIX w. Składa się z korpusu głównego, z wyższym, wąskim ryzalitem na osi zawierającym główne wejście. Ryzalit zwieńczony jest trójkątnym frontonem. Kryty niemal płaskim dachem. Po obu bokach budowli znajdują się duże skrzydła-ryzality. W czasie przeprowadzonych prac remontowych dwór utracił wiele swych cech stylowych.

.


Ogrodowa fasada dworu
.


P a r k

Park krajobrazowy (pow. 5 ha) z XIX w. Cenny drzewostan stanowią: dąb szypułkowy, dąb burgundzki, dąb kaukaski, dwa jesiony wyniosłe, klon srebrzysty, reliktowy miłorząb dwuklapowy oraz iglicznia trójcieniowa. Pozostałości dawnej reprezentacyjnej bramy. Od strony południowej do dworu prowadzi droga przez mostek nad stawem.


W s p ó ł c z e s n o ś ć

Dwór w bardzo dobrym stanie zajmuje szkoła podstawowa.

WPROWADZENIE ZAMKI PAŁACE DWORY
WIELKOPOLSKA SŁOWNIK LITERATURA E-mail

© Copyright 1996 by Małgorzata Mazurek