SKRZYNKI

English
summary

MENU
WPROWADZENIE
ZAMKI
PAŁACE
DWORY
WIELKOPOLSKA
SŁOWNIK
LITERATURA
Duch
E-mail


.


Dwór w Skrzynkach


L o k a l i z a c j a

Wieś położona na Pojezierzu Poznańskim.


Pokaż większą mapę


H i s t o r i a

Wieś była własnością kapituły poznańskiej, w XIX w. znalazła się w rękach rodziny Iffland.


C h a r a k t e r y s t y k a

Dwór eklektyczny wybudowany w końcu XIX w. dla rodziny Iffland. Budynek piętrowy na planie wydłużonego prostokąta, z półokrągłym balkonem nad wejściem głównym.

Fasada ogrodowa

Wejście główne


Jedna z maszyn drogowych


P a r k

W niewielkim parku (pow. 1,5 ha) otaczającym dwór ekspozycja starych maszyn drogowych.


W s p ó ł c z e s n o ś ć

Dwór gruntownie odnowiony w 1990 r. mieści Ośrodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy Dyrekcji Okręgowej Dróg Publicznych.

Ośrodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy Dwór w Skrzynkach
Skrzynki, Plac Parkowy 1
Otusz-Skrzynki
tel. 618196225
e-mail

Podobne odnośniki:

WPROWADZENIE ZAMKI PAŁACE DWORY
WIELKOPOLSKA SŁOWNIK LITERATURA E-mail

© Copyright 2011 by Małgorzata Mazurek