SIERNIKI

English
summary

MENU
WPROWADZENIE
ZAMKI
PAŁACE
DWORY
WIELKOPOLSKA
SŁOWNIK
LITERATURA
Duch
E-mail


.


Pałac w Siernikach


L o k a l i z a c j a

Wieś na Pojezierzu Gnieźnieńskim.


Pokaż większą mapę


H i s t o r i a

Od 1717 właścicielami wsi była rodzina Radolińskich, w 1849 r. przeszła na własność rodziny Szułdrzyńskich.


C h a r a k t e r y s t y k a

Zespół pałacowo - parkowy, klasycystyczny założony w latach 1786-88 dla Katarzyny z Raczyńskich Radolińskiej, ukończony przed 1804 r. przez jej córkę Wiridiannę Kwilecką. Pałac zbudowany wg projektu Jana Christiana Kamsetzera, pod kierunkiem Antoniego Höhne, przebudowany w 1907 r. Kamienne detale rzeźb dłuta Jan Szepsa. Jednopiętrowy pałac-willa, na rzucie prostokąta. Fasada frontowa ozdobiona jońskim portykiem z tympanonem, wspartym na czterech kolumnach. Dach czterospadowy. Trójboczny ryzalit wielkiej sali rotundowej o wysokości dwóch kondygnacji w fasadzie ogrodowej. W tympanonie napis:

Sobie, Swoim, Przyjaźni, Czasowi

mówiący o sentymentach fundatorki pałacu.


Pałac w Siernikach- przekrój poziomy parteru
1 - portyk, 2 - sala rotundowa, 3 - salon biały

Wewnątrz: pokoje reprezentacyjne na parterze w tym westybul, sala okrągła, salon biały, w przyziemiu kolumnowa okrągła sala terrena ozdobiona iluzjonistycznymi malowidłami, a kopuła obłokami. Brak reprezentacyjnej klatki schodowej. Częściowo zachowana stolarka, kominki marmurowe, sztukaterie (rozety na sufitach), malowidła i posadzka.

Rezydencja ta stanowi przełom w rezydencjach wiejskich, dając początek wielu siedzibom klasycystycznym wybudowanym w końcu XVIII w., o charakterze samotni maison de plaisance, związanych z naturą.

Przed pałacem dziedziniec z dwoma symetrycznymi oficynami z ok. 1786-88 i dwoma oficynami gospodarczymi z pocz. XIX w. (pozostałości koncepcji barokowej).


P a r k

Park krajobrazowy (pow. 1,5 ha) z 30 gatunkami starych drzew (m.in. dęby), aleją kasztanowo-lipową i 400 metrowym kanałem na osi pałacu od strony parku, zdziczały. Najstarszy w Wielkopolsce park krajobrazowy rozplanowany na terenie leśnym.


W s p ó ł c z e s n o ś ć

Pałac zdewastowany, był remontowany na muzeum wnętrz klasycystycznych. Obecnie w rękach prywatnych, w stanie remontu.

Podobne odnośniki:

WPROWADZENIE ZAMKI PAŁACE DWORY
WIELKOPOLSKA SŁOWNIK LITERATURA E-mail

© Copyright 1996 by Małgorzata Mazurek