SIEDMIOROGÓW

English
summary

MENU
WPROWADZENIE
ZAMKI
PAŁACE
DWORY
WIELKOPOLSKA
SŁOWNIK
LITERATURA
Duch
E-mail

.


Dwór w Siedmiorogowie


L o k a l i z a c j a

Wieś położona na Wysoczyźnie Leszczyńskiej.


Pokaż większą mapę


H i s t o r i a

Wieś należała w XIV w. do Zimnowódzkich, w XV w. Siedmiorogowscy, następnie Kotwicze-Krzyccy, Pruszak-Bieniewscy, Głogińscy, Szurkowscy, W XII w. była własnością Tworzyańskich, po nich Szamocckich, Węsierskich, Szmitkowskich, a od XIX w. Mycielskich.


C h a r a k t e r y s t y k a


Drewniana facjatka dworu w Siedmiorogowie

Dwór barokowy wzniesiony został w 1732 r. dla Jana Tworzyańskiego, przebudowany w XIX w. dla Mycielskich. Dwór o konstrukcji szachulcowej, parterowy, nakryty bardzo wysokim dachem polskim, kryty gontem. Od frontu na osi drewniana facjatka, w jej dachu półkoliste lukarny. Ponad linię kalenicy wystajš cztery wielkie kominy. W narożach dwa kwadratowe alkierze nakryte oddzielnymi dachami łamanymi, zakończone iglicami.

Przy dworze, w obrębie dawnego folwarku trzykondygnacyjny spichrzem z poł. XIX w.


P a r k

Park krajobrazowy (pow. 5,1 ha) z okazałymi drzewami, m.in. dęby o obw. do 620 cm i jesionem o obw. 410 cm oraz kapliczka z XVIII w. Park zaniedbany.


W s p ó ł c z e s n o ś ć

Dwór w złym stanie, częściowo zamieszkały.

WPROWADZENIE ZAMKI PAŁACE DWORY
WIELKOPOLSKA SŁOWNIK LITERATURA E-mail

© Copyright 2002 by Małgorzata Mazurek