SIEDLEC

English
summary

MENU
WPROWADZENIE
ZAMKI
PAŁACE
DWORY
WIELKOPOLSKA
SŁOWNIK
LITERATURA
Duch
E-mail


.


Pałac w Siedlcu


L o k a l i z a c j a

Wieś na Równienie Wrzesińskiej.


Pokaż większą mapę


H i s t o r i a

Wieś należała do Joannitów poznańskich, w XIV i XV w. do Grzymalitów, w XVI w. do Górków, a następnie do Grudzińskich. Od końca XVII w. do 1814 r. do Krzyckich, póżniej do Józefa Grabowskiego i jego córki Izabelli Tyszkiewiczowej, w końcu XIX w. do Potulickich, a następnie do Mielżyńskich.


C h a r a k t e r y s t y k a

Pałac barokowo-klasycystyczny zbudowany w latach 1770-75 dla Antoniego Krzyckiego. Na rzucie prostokąta, jednopiętrowy, nakryty dachem dwuspadowym, a ryzality - dachami trójspadowymi. W latach 1788-90 Jan Christian Kemsetzer dobudował w fasadzie frontowej przyścienny, czterokolumnowy portyk zwieńczony trójkątnym naczółkiem i 2 ryzality boczne, bardziej zaznaczone w fasadzie głównej niż ogrodowej. Wykonał on również dekorację wnętrz, sztukaterie częściowo zrekonstruowane, zachowane są w salonie niebieskim na I piętrze. Bogata dekoracja stiukowa z motywami gałęzi lauru i winorośli, wici akantu, koszy owoców, orłów i zniczy.


P a r k

Park krajobrazowy (pow. 6,4 ha) z I poł. XIX wieku.


W s p ó ł c z e s n o ś ć

W pałacu, po remoncie w latach 1965-70, mieściła się składnica książek Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej Raczyńskich w Poznaniu. Obecnie jest własnością prywatną.

Podobne odnośniki:

WPROWADZENIE ZAMKI PAŁACE DWORY
WIELKOPOLSKA SŁOWNIK LITERATURA E-mail

© Copyright 1996 by Małgorzata Mazurek