SAPOWICE

English
summary

MENU
WPROWADZENIE
ZAMKI
PAŁACE
DWORY
WIELKOPOLSKA
SŁOWNIK
LITERATURA
Duch
E-mail

.


Dwór w Sapowicach


L o k a l i z a c j a

Wieś położona na Pojezierzu Poznańskim, na wsch. brzegu rynnowego Jeziora Strykowskiego.


Pokaż większą mapę


C h a r a k t e r y s t y k a

Dwór eklektyczny wzniesiony w II połowie XIX w. Składa się z parterowego korpusu głównego i dwóch pietrowych skrzydeł zwieńczonych tympanonami. W obu elewacjach tarasy.


P a r k

Wokół dworu park krajobrazowy z XIX w. dochodzący nad jezioro. Aleja grabowa.


W s p ó ł c z e s n o ś ć

Dwór w dobrym stanie, mieści się w nim Dom Pracy Twórczej Biblioteki im. Raczyńskich w Poznaniu. Możliwość rezerwacji przez PBP Orbis Sp. z o.o.

WPROWADZENIE ZAMKI PAŁACE DWORY
WIELKOPOLSKA SŁOWNIK LITERATURA E-mail

© Copyright 2002 by Małgorzata Mazurek