RUSKO

English
summary

MENU
WPROWADZENIE
ZAMKI
PAŁACE
DWORY
WIELKOPOLSKA

A.MICKIEWICZ
SŁOWNIK
LITERATURA
Duch
E-mail





.


Pałac w Rusku


L o k a l i z a c j a

Wieś Wysoczyźnie Leszczyńskiej.


Pokaż większą mapę


H i s t o r i a

Wieś wzmiankowana od XVI w., należała wówczas do Bielawskich. Następnie stanowiła własność Suchorzewskich, Zarembów, Objezierskich, a od 1870 r. Czarneckich.


C h a r a k t e r y s t y k a

Pałac eklektyczny z 1873 r., zbudowany dla Czarneckich. Pałac piętrowy z obszernymi bocznymi skrzydłami wysuniętymi po stronie fasady ogrodowej. Nakryty dachem czterospadowym, z niską cylindryczną wieżą. Na osi trzykondygnacyjny ryzalit, wsparty na trzech arkadach, zawierający wejście.


P a r k

Park krajobrazowy (pow. 5,1 ha) rozplanowany w II poł. XIX w. wg projektu Marii Czarneckiej, z 3 stawami oraz pomnikowymi dębami i lipami.


W s p ó ł c z e s n o ś ć

Pałac w dobrym stanie, odrestaurowany w 1989 r. Należy do Gospodarstwa Rolnego Skarbu Państwa.

WPROWADZENIE ZAMKI PAŁACE DWORY
WIELKOPOLSKA SŁOWNIK LITERATURA E-mail

© Copyright 2002 by Małgorzata Mazurek