ROZBITEK

English
summary

MENU
WPROWADZENIE
ZAMKI
PAŁACE
DWORY
WIELKOPOLSKA
SŁOWNIK
LITERATURA
Duch
E-mail


.

Pałac w Rozbitku


L o k a l i z a c j a

Wieś położona na Pojezierzu Poznańskim.


Pokaż większą mapę


H i s t o r i a

Wieś (jej nazwa oznaczała w średniowieczu niezgodę, rozłąkę) początkowo należała do rycerskiego rodu Bylinów-Szreniawitów, z których wywodzą się późniejsze rodziny Kwileckich i Rozbickich, do których należała część Rozbitka od XVI do początku XVIII w. Następnie część ta przeszła w ręce Bukowieckich. Druga część należała do od 1756 r. do Ostrorogów i Unrugów. Przez małżeństwo całość Rozbitka przeszła w ręce Unrugów. Rozbitek położony jest na szlaku przejazdu Napoleona w listopadzie 1806. Tędy odbywał się też odwrót zdziesiątkowanej armii napoleońskiej po nieudanej kampanii moskiewskiej w 1812. Od 1827 r. do końca II wojny światowej wieś była włąsnością rodziny von Reiche z Blannkenburga.


C h a r a k t e r y s t y k a


Portal wejściowy
Pałac o formach neogotyckich zbudowany w latach 1856-58 dla Georga von Reiche. Nie jest znane nazwisko architekta, mógł to być Fryderyk August Stüler bądź architekt wywodzący się z jego kręgu. Budynek piętrowy, na rzucie wydłużonego prostokąta, na wysokim ceglanym cokole. Nakryty wysokim dwuspadowym dachem. W zwieńczeniu elewacji fryz z motywem stylizowanego blankowania Wysokie boczne fasady. Oflankowany dwoma czterokondygnacyjnymi wieżami o bardzo wysokich, szpiczastych hełmach, ze sterczynami w narożach. W fasadzie zachodniej, frontowej neogotycki pozorny ryzalit z uskokowym szczytem, w jego przyziemiu portyk z tarasem w kondygnacji pietra, a w nim zamknięty łukiem Tudorów, portal wykonany z profilowanej cegły. W centralnej czści umieszczono kartusz z herbem von Reichów ujety zwojami akantu i strusimi piórami. W elewacji północnej z uskokowym szczytem umieszczono drugie wejście do budynku, zamknięte łukiem Tudora, w ozdobnym obramieniem, prowadzące do bocznego hallu z główną klatką schodową. Od strony wschodniej obszerny taras o podwójnym biegu schodów, na który wychodziły zamknięte łukiem Tudorów okna i drzwi sali balowej. Detale dekoracji architektonicznej: fryzy, gzymsy, obramienia drzwi wykonane w starannie modelowanej cegle.

We wnętrzu okazała sień i klatka schodowa w pn. części oraz wielki salon od ogrodu i jadalnia. Parter spełniał funkcje reprezentacyjne, na piętrze znajdowały się pokoje mieszkalne i gościnne, poddasze było mieszkaniem dla służby.


Pałac w Rozbitku - przekrój poziomy parteru
A - hall, B - sala balowa, C - sala jadalna

Przy pałacu, na przeciwległym, zachodnim brzegu stawu, zespół budynków gospodarczych w stylu neogotyckim z nietynkowanej cegły, m.in. gorzelnia i spichlerz, przy pn. brzegu stawu stajnia i wozownia.


P a r k

Park (pow. 13,3 ha) z XVIII - XIX w. o założeniu romantyczno-krajobrazowym, w którym wykorzystano naturalne ukształtowanie terenu, strumienie i stawy; z czterorzędową aleją platanową. W pd.-wsch. części neogotycki grobowiec rodziny von Reiche.


W s p ó ł c z e s n o ś ć

Pałac w rękach prywatnych, w trakcie renowacji. W 2004 r. Jan A.P. Kaczmarek, z inspiracji i we współpracy z amerykańskim Sundance Institute Roberta Redforda, założył Instytut Rozbitek. Miejsce roboczych spotkań artystów filmu, muzyki i teatru.

.

Aleja platanowców prowadząca do wejścia
w północnej elewacji pałacu

Podobne odnośniki:

WPROWADZENIE ZAMKI PAŁACE DWORY
WIELKOPOLSKA SŁOWNIK LITERATURA E-mail

© Copyright 1996 by Małgorzata Mazurek