ROSOSZYCA

English
summary

MENU
WPROWADZENIE
ZAMKI
PAŁACE
DWORY
WIELKOPOLSKA

A.MICKIEWICZ
SŁOWNIK
LITERATURA
Duch
E-mail


.


Pałac w Rososzycy


L o k a l i z a c j a

Wieś położona na Wysoczyźnie Kaliskiej.


Pokaż większą mapę


H i s t o r i a

Wieś w XVI w. należała do Korabitów-Rosowskich i Piotra Wolickiego, następnie do Sieroszewskiej, Rosowskiej i Wysockich. W XVII w. majątek był własnością Rosowskich, następnie Wierzchowskich, od XVIII w. do 1928 r. do Skórzewskich herbu Drogosław. Ostatnim właścicielem był Paweł Deutschman.


C h a r a k t e r y s t y k a

Pałac z użyciem form włoskiego renesansu, został wzniesiony w o. 1875 r. dla Piotra Pawła Skórzewskiego. Główna, centralna część budynku jest dwupiętrowa zwieńczona trójkątnym frontonem, jej okna zamknięte są arkadowo. Po obu stronach środkowego ryzalitu piętrowy korpus główny z niższymi i cofniętymi przybudówkami. Cześć centralna poprzedzona schodami prowadzącymi do pomieszczeń reprezentacyjnych piętra, z tarasem frontowym.

We wnętrzu zachowana jeszcze stolarka drzwiowa i sztukaterie.


Pałac - przekrój poziomy parteru
Źródło: Majątki Wielkopolskie. Powiat Ostrowski.


P a r k

Park krajobrazowy (pow. 5,65 ha) uformowany został w poł. XIX w., powiązany widokowo z kościołem.


W s p ó ł c z e s n o ś ć

Pałac w stanie złym, zamieszkały.

WPROWADZENIE ZAMKI PAŁACE DWORY
WIELKOPOLSKA SŁOWNIK LITERATURA E-mail

© Copyright 2002 by Małgorzata Mazurek