ROŚCINNO

English
summary

MENU
WPROWADZENIE
ZAMKI
PAŁACE
DWORY
WIELKOPOLSKA
SŁOWNIK
LITERATURA
Duch
E-mail


.


Pałac w Rościnnie


L o k a l i z a c j a

Wieś na pn.-zach. skraju Pojezierza Gnieźnieńskiego.


Pokaż większą mapę


H i s t o r i a

W XVII w. wieś należała do rodziny Latalskich, następnie Radolińskich, Swinarskich, a w XX w. do Gąsiorowskich.


C h a r a k t e r y s t y k a

Pałac eklektyczny, neorenesansowy, wybudowany w II poł. XIX w. Piętrowy, z zaznaczonymi ryzalitami po obu bokach, wyższymi od korpusu głównego o mezzaninowe piętro. Ryzality zwieńczone galeryjkowatą attyką. Wejście na osi, nad którym również attyka. W fasadzie ogrodowej ganek z balkonem. Nakryty płaskim dachem.


P a r k

Park krajobrazowy z okazałymi bukami i dębami oraz cisem.


W s p ó ł c z e s n o ś ć

Pałac odrestaurowany w 1981 r. Obecnie własność kościelna, mieści dom rekolekcyjny archidiecezji poznańskiej.

WPROWADZENIE ZAMKI PAŁACE DWORY
WIELKOPOLSKA SŁOWNIK LITERATURA E-mail

© Copyright 1996 by Małgorzata Mazurek