ROGALIN

English
summary

MENU
WPROWADZENIE
ZAMKI
PAŁACE
DWORY
WIELKOPOLSKA

A.MICKIEWICZ
SŁOWNIK
LITERATURA
Duch
E-mailFrom English summary:

The village of Rogalin on River Warta, 20 km south from Poznan, has a magnificent park with ancient oaks and a Rococo / Neo-Classical palace which houses a large exhibition of 18th and 19th century interiors. In the palace rooms you will find lovely 17th and 18th century tapestries, French and Flemish arrases, and Meissen porcelain. In a separate building is a gallery of Polish and foreign painting from the 19th and 20th centuries. The palace is a branch of the National Museum in Poznan.

.


Pałac w Rogalinie


L o k a l i z a c j a

Wieś nad meandrującą Wartą, na pd.-zach. skraju Równiny Wrzesińskiej, w Rogalińskim Parku Krajobrazowym (pow. 12750 ha).


Pokaż większą mapę


H i s t o r i a

Wieś należała do rodzin Łodziów Rogalińskich, Malechowskich, Baranowskich, Gorajskich, Arciszewskich (w 1592 r. ur. się tutaj Krzysztof Arciszewski), Unrugów, Szlichtyngów i Krzyżanowskich, od 1768 r. do Raczyńskich herbu Nałęcz. Latem 1831 r. najprawdopodobniej przebywał tutaj Adam Mickiewicz. Rezydencja gościła Henryka Sienkiewicza, Leona Wyczółkowskiego, Jacka Malczewskiego, Wojciecza Kossaka i Ingacego Paderewskiego. Prezydent RP na Uchodźstwie, Edward B. Raczyński w 1991 r. dokonał zapisu dóbr rogalińskich na rzecz narodu polskiego, tworząc Fundację im. Rodziny Raczyńskich przy Muzeum Narodowym w Poznaniu. W Muzeum mieści się tzw. Gabinet Londyński - rekonstrukcja wnętrz z londyńskiego mieszkania E.B. Raczyńskiego, ostatniego męskiego potomka tej linii rodu.


Pałac w Rogalinie


C h a r a k t e r y s t y k a


Plan założenia pałacowo-parkowego
1 - dąb Edward, 2 - dęby Lech, Czech i Rus, 3 - punkt widokowy w parku krajobrazowym, 4 - kopiec Parnas, 5 - ogród francusko-holenderski, 6 - pałac, 7 - ujeżdżalnia, 8 - galeria obrazów, 9 - dziedziniec honorowy, 10 - stajnia, 11 - powozownia, 12 - gorzelnia, 13 - czworaki, 14 - kaplica-mauzoleum

Zespół pałacowo-parkowy z późnobarokowym pałacem zbudowanym w latach 1768-76 dla Kazimierza Raczyńskiego, wg pierwotnego projektu Jan Fryderyka Knöbla, a także Dominika Merliniego i Jana Christiana Kamsetzera. Całość założenia ukończono na początku XIX w. W latach 1910-12 został zbudowany ostatni obiekt - galeria dla gromadzonych obrazów przez Edwarda Aleksandra Raczyńskiego. Korpus główny 17-osiowy, o wyraźnych 3-osiowych ryzalitach po obu bokach. Na osi fasady głównej 5-osiowy ryzalit ozdobiony pilastrami. W fasadzie ogrodowej wyokrąglony ryzalit z tarasem i dwubiegowymi schodami. Ryzality na osi nakryte dachami mansardowymi z postacią rzymskiego rycerza na szczycie z tarczą z inicjałami KR. Od frontu pałac ma trzy kondygnacje, podczas gdy obniżenie terenu po stronie ogrodu powoduje, że widoczne stają się piwnice, przez co pałac zyskuje dodatkową kondygnację. Na frontonie herb Raczyńskich Nałęcz. Korpus główny z oficynami łączą galerie.


Pałac w Rogalinie - fasada frontowa

Wewnątrz: sala terrena, salony, sala jadalna i dwukondygnacyjna sala na I piętrze (przerobiona przez Edwarda Raczyńskiego na zbrojownię z neogotyckimi dekoracjami odwołującymi się do średniowiecza, pierwsza izba muzealna w duchu romantyzmu). Układ wnętrz dwutraktowy. W trakcie prac konserwatorskich odkryto pozostałości dekorację sztukatorską i malarską prawdopodobnie dzieło Jana Chystiana Kamzetzera.


Pałac - przekrój poziomy parteru
1 - korpus główny, 2 - galerie, 3 - oficyny


Pałac w Rogalinie

Pałac poprzedzony trzema dziedzińcami: pierwszy tzw. cour d'honeur zamknięty ogrodzeniem z filarami ozdobionymi rzeźbami. Przed nim dwa avant court'y, pierwszy z nich pomiędzy wozowniami i stajniami zmaknięty bramą i kratą, następny między domami dla służby i oficjalistów. W 1910 r. powstał budynek galerii, w którym Edward Aleksander Raczyński umieścił i udostępnił publicznie kolekcję malarstwa europejskiego i polskiego z przełomu XiX i XX w.


Pałac w Rogalinie - elewacja ogrodowa


P a r k

Park - ogród (pow. 37 ha) w stylu francusko- holenderskim z II poł. XVIII w., przechodzący w park krajobrazowy angielski z pocz. XIX w. obejmujący skupisko ok. 2000 starych dębów (zabytki przyrody - Lech: 930 cm obwodu, Czech - 810 cm, Rus: 670 cm i Edward: 620 cm, ale największy obwód pnia dębu w parku wynosi 1045 cm, najstarsze dęby liczą 500-700 lat, niszczone są przez kozioroga dębosza) i las łęgowy w dolinie Warty. W ogrodzie francuskim stożkowe tuje, szpalery lip przycietych do kształtu kuli, tzw. gabinety utworzone z rzędów przyciętych grabów, posągi greckich bogiń. Po zachodniej stronie ogrodu kopiec Parnas z terasami.


Furtka w parku


Labirynt

Park francuski

Na pd.-wsch krańcu zespołu pałacowego wznosi się dwukondygnacyjna kaplica dworska z mauzoleum rodzinnym, zbudowana w latach 1820-1830 na wzór rzymskiej świątyni Maison Carree w Nimes z V w.n.e. Projektantami byli przypuszczalnie francuscy architekci Pierre Fontaine i Charles Percier. Na frontonie napis Divo Marcellin na cześć poległego w 1809 r. w wojnie napoleońskiej Marcelego Lubomirskiego. W jej dolnej części mieści się krypta grobowa Raczyńskich. W 1993 r. odbył się tu pogrzeb ostatniego dziedzica Rogalina, Edwarda Raczyńskiego (1891-1993), ambasadora Polski w Londynie, Prezydenta Rządu Polskiego na Uchodźstwie w Londynie.


Kaplica w Rogalinie

Mauzoleum rodzinne z grobowcem Edwarda B. Raczyńskiego


W s p ó ł c z e s n o ś ć

Pałac stanowi oddział Muzeum Narodowego w Poznaniu (od 1949 r.), obecnie korpus główny nieczynny z powodu remontu (dofinansowanie z UE). Zwiedzać można południową oficynę wraz z łącznikiem, w której jest muzeum wnętrz mieszkalnych z meblami, tkaninami, porcelaną oraz salonik z portretami rodu Raczyńskich. W budynku galerii eksponowane są dzieła malarstwa zachodnioeuropejskiego i polskiego z XIX i XX w. pochodzące częściowo z kolekcji Edwarda Aleksandra Raczyńskiego oraz ze zbiorów Atanazego Raczyńskiego i rodziny Mielżyńskich. Zobaczyć można dzieła m.in. Jana Matejki (Dziewica Orleańska), Olgi Boznańskiej, Leona Wyczółkowskiego, Aleksandera i Maksymiliana Gierymskich, Juliana Fałata, Jaceka Malczewskiego, a z artystów obcych: Paul Delaroche, Claude Moneta, Friedricha Overbecka, Wilhelma Schadowa, Arnolda Böcklina. W wozowni kolekcja zabytkowych pojazdów konnych i akcesoriów podróżnych.


Powozownia

Zwiedzanie Muzeum:
od wtorku do soboty, godz. 10:00 - 16:00,
w niedzielę w sezonie letnim, godz. 10:00 - 16:00
tel. 61 8138054, 8132030

Podobne odnośniki:

WPROWADZENIE ZAMKI PAŁACE DWORY
WIELKOPOLSKA SŁOWNIK LITERATURA E-mail

© Copyright 1996 by Małgorzata Mazurek