RASZEWY

English
summary

MENU
WPROWADZENIE
ZAMKI
PAŁACE
DWORY
WIELKOPOLSKA
SŁOWNIK
LITERATURA
Duch
E-mail.


Dwór w Raszewach


L o k a l i z a c j a

Wieś położona na krawędzi Wału Żerkowskiego i Pradoliny Warciańsko-Odrzańskiej, na skraju doliny Warty i Lutyni.


Pokaż większą mapę


H i s t o r i a

Wieś stanowiła własność rodów Zarembów, Czarnkowskich, Ponińskich, od XIX w. Czarneckich.


C h a r a k t e r y s t y k a

Dwór klasycystyczny, o cechach neobarokowych, zbudowany w latach 1887-90 dla Zygmunta Czarneckiego przez Zygmunta Gorgolewskiego. Główny piętrowy korpus z szerokim ryzalitem zwieńczony trójkątnym frontonem, poprzedzony gankiem z tarasem, po obu stronach korpusu głównego silnie wysunięte ryzality. Całość nakryta niskim dachem.

Wewnątrz: zachowane dekoracje sztukatorskie, polichromia Piotra Kubowicza z 1912 r.; w sieni na parterze, na klatce schodowej i na pierwszym piętrze malowidła przedstawiające m.in. siedziby rodowe Czarneckich (Golejewko, Gogolewo, Rusko, Siekowo).


P a r k

Park krajobrazowy (pow. 3,8 ha) z XIX w., położony na stoku doliny Lutyni.


W s p ó ł c z e s n o ś ć

Dwór, w dobrym stanie, zajmują obecnie biura Zakładu Rolnego.

Podobne odnośniki:

WPROWADZENIE ZAMKI PAŁACE DWORY
WIELKOPOLSKA SŁOWNIK LITERATURA E-mail

© Copyright 1996 by Małgorzata Mazurek