RACOT

English
summary

MENU
WPROWADZENIE
ZAMKI
PAŁACE
DWORY
WIELKOPOLSKA

A.MICKIEWICZ
SŁOWNIK
LITERATURA
Duch
E-mail


.


Pałac w Racocie


L o k a l i z a c j a

Wieś na Równinie Kościańskiej, nad kanałem Racocki Rów.


Pokaż większą mapę


H i s t o r i a

W XV w. wieś stanowiła własność rodu Borków z Gryżyny, następnie Gołutowskich, Kostków, Broniszów, Jabłonowskich. W 1798 r. pałac został sprzedany księciu Wilhelmowi Orańskiemu, późniejszemu królowi holenderskiemu. Od 1878 r. własność książąt weimarskich (księżnej Zofii Sachsen-Weimar). Od 1919 r. pałac był własnością Skarbu Państwa z przeznaczeniem na siedzibę Prezydenta RP. W 1928 r. założono Stadninę Koni rasy wielkopolskiej. W II poł. XVIII w. u księcia Antoniego Jabłonowskiego bywali m.in. Tadeusz Kościuszko, książe Józef Poniatowski. Istniał tutaj jeden z pierwszych teatrów dworskich, w którym wystawiano sztuki m.in. księcia Antoniego Jabłonowskiego i Józefa Wybickiego. Latem 1831 r. najprawdopodobniej przebywał tutaj Adam Mickiewicz.


C h a r a k t e r y s t y k a

Pałac klasycystyczny z ok. 1780-90, zbudowany dla księcia Antoniego Barnaby Jabłonowskiego przez Dominika Merliniego (twórca warszawskich Łazienek). W 1902 r. powiększony o nowe skrzydło, z dachem mansardowym z lukarnami. Korpus główny piętrowy, na rzucie prostokąta. Nakryty czterospadowym dachem. Przed gładką ścianą wzniesiono czterokolumnowy portyk wielkiego porządku, zwieńczonym trójkątnym frontonem z tarczami herbowymi: Prus III i Kierdej. Fasada główna z wyższymi oknami reprezentacyjnych pomieszczeń parteru. Trójboczny ryzalit w elewacji ogrodowej. Ryzalit kryje położone na osi salony przyziemia i piętra, które wprowadzono do układu w miejsce dotąd często stosowanej dwukondygnacyjnej sali rotundowej.

Wewnątrz: na osi westybul, salon zamknięty od ogrodu trójbocznym ryzalitem, na piętrze sypialnie i drugi salon. Pomieszczenia mają ściete lub zaokrąglone naroża. Zachowały się dekoracje stiukowe, polichromia, rozety, posadzki, kominki z czarnego marmuru, okrągłe klasycystyczne piece i stylowe meble.


Pałac w Racocie - przekrój poziomy parteru
1 - salon, 2 - jadalnia, 3 - westybul, 4 - portyk

Na dziedzińcu rzeźba konia ze źrebakiem oraz głaz z tablicą poświęconą Władysławowi Siemieńskiemu, założycielowi stadniny w 1928 r. W sąsiedztwie dwie oficyny parterowe z mieszkalnym poddaszem, stajnia i wozownia.


P a r k

Park krajobrazowy (pow. 11,0 ha), pierwotnie francuski z topolami, lipami i wiązami.


W s p ó ł c z e s n o ś ć

Pałac należy do Stadniny Koni Racot Sp. z o.o. W przybudówce mieści się hotel. W wozowni kolekcja powozów i sań z końca XIX i pocz. XX w.


Stadnina Koni Racot Sp. z o.o. ul.
Dworcowa 5, 64-000 Racot
tel. 0-65 5117964

Podobne odnośniki:

WPROWADZENIE ZAMKI PAŁACE DWORY
WIELKOPOLSKA SŁOWNIK LITERATURA E-mail

© Copyright 1996 by Małgorzata Mazurek