PUDLISZKI

English
summary

MENU
WPROWADZENIE
ZAMKI
PAŁACE
DWORY
WIELKOPOLSKA

A.MICKIEWICZ
SŁOWNIK
LITERATURA
Duch
E-mail

.


Pałac w Pudliszkach


L o k a l i z a c j a

Wieś położona na Wysoczyźnie Leszczyńskiej, na lewym brzegu Polskiego Rowu (prawy dopływ Baryczy).


Pokaż większą mapę


H i s t o r i a

Wieś od XIII w. należała do klasztoru cysterek w Łubnicy. W XVIII w. pod zastaw wieś otrzymała rodzina Morawskich, następnie przeszła w ręce Łubieńskich. W 1783 r. urodził się tu Franciszek Dzierżykraj Morawski, przyszły żołnierz napoleoński i poeta, generał i minister wojny w 1831. W październiku 1831 r. u Józefy, żony Józefa Łubieńskiego, gościł Adam Mickiewicz. W 1888 r. właścicielem wsi był Niemiec Hermann Kennemann, współtwórca Hakaty; w okresie międzywojennym należała do rodziny Fenrychów.


C h a r a k t e r y s t y k a

Pałac klasycystyczny zbudowany po 1823 r. dla Józefa Łubieńskiego. Wielokrotnie później przebudowywany. Budynek piętrowy, podpiwniczony, kryty dachem czterospadowym. W obu fasadach pozorne ryzality. W fasadzie frontowej ryzalit podzielony czteroma jońskimi pilastrami, zwieńczony trójkątnym frontonem.


P a r k

Park krajobrazowy (pow. 4,5 ha) z pomnikowymi 2 platanami i wiązem.


W s p ó ł c z e s n o ś ć

Pałac w nienajgorszym stanie, częściowo zamieszkały.

WPROWADZENIE ZAMKI PAŁACE DWORY
WIELKOPOLSKA SŁOWNIK LITERATURA E-mail

© Copyright 1996 by Małgorzata Mazurek