PSARY

English
summary

MENU
WPROWADZENIE
ZAMKI
PAŁACE
DWORY
WIELKOPOLSKA
SŁOWNIK
LITERATURA
Duch
E-mail
.


Dwór w Psarach


L o k a l i z a c j a

Wieś położona na Wysoczyźnie Kaliskiej, w dolinie Ołoboku.


Pokaż większą mapę


H i s t o r i a

Wieś była m.in. w rękach Niemojewskich i Brodowskich.


C h a r a k t e r y s t y k a

Dwór wzniesiony po 1918 r. dla Aleksandra Brodowskiego w stylu narodowym tzw. dworu polskiego nawiązującego do form dworu barokowego. Budynek składa się z kilku brył parterowych, z mieszkalnym poddaszem i z piętrowych ryzalitów. Ryzality boczne w fasadzie frontowej i ogrodowej, ryzalit środkowy zamknięty trójbocznie w wyjściem na taras. Każda z części ma osobne, wysokie dachy mansardowe, pokryte dachówką karpiówką, z dekoracyjnymi okapami. W fasadzie frontowej dwukolumnowy ganek nakryty facjatą zwieńczoną falistym szczytem, z herbem Brodowskich.

We wnętrzu na osi hol z salonem.


Dwór - przekrój poziomy parteru
Źródło: Majątki Wielkopolskie. Powiat Ostrowski.


P a r k

Park krajobrazowy (pow. 4,36 ha) założony w II poł. XIX w. Przy rozwidleniu głównej alei parkowej znajduje się kompozycja z kamiennych fragmentów rzeźby nagrobnej.


W s p ó ł c z e s n o ś ć

Dwór w dobrym stanie, zamieniony na Dom Opieki Społecznej.

WPROWADZENIE ZAMKI PAŁACE DWORY
WIELKOPOLSKA SŁOWNIK LITERATURA E-mail

© Copyright 2002 by Małgorzata Mazurek