PRZYBIŃ

English
summary

MENU
WPROWADZENIE
ZAMKI
PAŁACE
DWORY
WIELKOPOLSKA
SŁOWNIK
LITERATURA
Duch
E-mail

.


Dwór w Przybiniu


L o k a l i z a c j a

Wieś położona na Wysoczyźnie Leszczyńskiej.


H i s t o r i a

Wieś w XVI w. należała m.in. do Drzewieckiego, Przybińskiego, Pawłowskiego i Bojanowskiego. W XVIII w. była własnością Nieżychowskiego, Bojanowskiego. W 1827 r. Bojanowski sprzedał dobra w ręce Jackela, następnie przeszły one w ręce Berka, Käklera i Martiniego. W 1919 r. wieś została kupiona przez Flisiewiczów, którzy mieszkali tu do 1946 r.


C h a r a k t e r y s t y k a

Dwór wzniesiony w 1910 r. na miejscu starszego obiektu. Budynek dwukondygnacyjny, na planie prostokąta, nakryty dachem mansardowym z wystawkami. Na osi fasady trzyosiowy ryzalit, poprzedzony portykiem w porządku doryckim, z tarasem. Ryzalit zamknięty półkolistym przyczółkiem, podobny w portyku, ich pola wypełnione są motywami secesyjnymi.

Przy dworze zabudowa folwarczna z II poł. XIX w. z ciekawym gołębnikiem.


P a r k

Park krajobrazowy (pow. 1,5 ha) założony w XIX w. z jesionem, kasztanowcem, dębem, lipą. Kasztanowcowa aleja, której towarzyszą dwa stawy.


W s p ó ł c z e s n o ś ć

Dwór w niezłym stanie, zamieszkały.

WPROWADZENIE ZAMKI PAŁACE DWORY
WIELKOPOLSKA SŁOWNIK LITERATURA E-mail

© Copyright 1996 by Małgorzata Mazurek