PRUSIM

English
summary

MENU
WPROWADZENIE
ZAMKI
PAŁACE
DWORY
WIELKOPOLSKA
SŁOWNIK
LITERATURA
Duch
E-mailZagłosuj na te strony

w Nieustającej Liście Przebojów Wirtualnej Polski.
Czyli kliknij na ten obrazek:

.


Dwór w Prusimiu


L o k a l i z a c j a

Wieś na Pojezierzu Poznańskim (Pojezierzu Międzychodzko - Sierakowskim), w paśmie wzgórz morenowych, nad jeziorami: Kuchennym i Młyńskim. Położona na terenie Sierakowskiego Parku Krajobrazowego, na skraju Puszczy Noteckiej.


Jezioro Kuchenne

Zagospodarowany brzeg jeziora

align:left">Pokaż większą mapę


Elewacja ogrodowa


H i s t o r i a

Wieś znana przynajmniej od XIV w. była wówczas własnością Michała Prusimskiego. W XVI wieku w najbliższej okolicy Prusimia zostało lokowanych 20 wsi na prawie olęnderskim. Olędrzy posiadali umiejętność melioracji i reprezentowali wysoką kulturę rolną.


C h a r a k t e r y s t y k a


Dwór w Prusimiu

Dwór z II poł. XVIII w., przebudowany w II poł. XIX w. Budynek piętrowy, podpiwniczony. Nakryty dachem mansardowym i szczytem w elewacji frontowej i ogrodowej.

W sąsiedztwie piętrowy spichlerz z 1846 r., kamienne zabudowania folwarczne z 2 połowy XIX w. oraz budynek gospody z pocz. XX w..


P a r k

Park krajobrazowy (6 ha) z XIX w., nad brzegiem jeziora Kuchennego, o urozmaiconym drzewostanie.


W s p ó ł c z e s n o ś ć

Dwór zrewitalizowany w ostatnich latach, jest częścią Ośrodka OLANDIA. Na obszarze zespołu dworsko-parkowego zostały wyeksponowane zabytki związne z wsią olęderską. Planowane jest odtworzenie typowych dla olędrów zabudowań, przedmiotów codziennego użytku, sprzętów gospodarskich oraz strojów. Na program olęderski w Skansenie Olęderskim OLANDIA składają się: ścieżka edukacyjna z parkiem miniatur, karczma olęderska, czarna kuchnia, piec chlebowy, wędzarnia, koło młyńskie. W dworze mieści się hotel i restauracja z potrawami regionalnymi.

Fragment ścieżki edukacyjnej

Budynek gospodarczy

Zabudowania folwarczne

Park miniatur

OLANDIA
Prusim 5, 64-420 Kwilcz, tel. 61 29 15 379, 608 467 367, e-mail

Podobne odnośniki:

WPROWADZENIE ZAMKI PAŁACE DWORY
WIELKOPOLSKA SŁOWNIK LITERATURA E-mail

© Copyright 2012 by Małgorzata Mazurek