POSADOWO

English
summary

MENU
WPROWADZENIE
ZAMKI
PAŁACE
DWORY
WIELKOPOLSKA
SŁOWNIK
LITERATURA
Duch
E-mail


.

Pałac w Posadowie


L o k a l i z a c j a

Wieś położona na Pojezierzu Poznańskim.


Pokaż większą mapę


H i s t o r i a

Wieś w XVI w. była własnością Rozbickich, w latach 1766 - 1937 należała do rodziny Łąckich. Po śmierci Stanisława Korzbok-Łąckiego przeszła w ręce siostrzeńca i adoptowanego syna, Janusza Tyszkiewicza-Łąckiego.


C h a r a k t e r y s t y k a


Fasada ogrodowa
Pałac neorenesansowy, w tzw. kostiumie francuskim, wybudowany w 1870 r. dla Władysława Łąckiego przez Stanisława Hebanowskiego. Parterowy budynek założony na planie prostokąta, z piętrem ukrytym w mansardowym dachu z oknami w bogato opracowanych lukarnach. W narożnikach 4 wieże. Każda z wież ma inny kształt, inaczej dostawiona jest do budynku, ma swój odrębny dach i odmienną dekorację.

W obu fasadach, środkowy dwupiętrowy ryzalit z kolumnowym portykiem dźwigającym taras, zwieńczony szczytem. W części wschodniej pałacu, mieszczącej jadalnię otwartą wielkim oknem na taras, częściowo umieszczony w półkoliście od góry zamkniętej wnęce, a dalej wysunięty na zewnątrz półkolistym występem.

We wnętrzu układ trzytraktowy. Wielki reprezentacyjny parter zawiera sień, westybul, dawną zbrojownię, salon, bibliotekę, jadalnię i kaplicę. Bogata neoklasycystyczna dekoracja stiukowa. Koncepcja kostiumu francuskiego stanowiła reakcję na antypolską politykę władz pruskich, przypominała czasy dawnej Polski za rządów króla Jana III Sobieskiego, którego portret był umieszczony w głównym pomieszczeniu pałacu - zbrojowni. Ściany zdobiły również portrety Tadeusza Kościuszki, ks. Józefa Poniatowskiego i Łąckiego oraz rozwieszone i ustawione na stojakach zbiory broni oraz portrety rodzinne Łąckich.


Pałac - przekrój poziomy parteru
1 - sień, 2 - westybul, 3 - zbrojownia, 4 - salon, 5 - biblioteka, 6 - jadalnia, 7 - klatka schodowa, 8 - kaplica, 9 - loggia z tarasem

Przy pałacu, na zach., podwórze folwarczne Stadniny Koni z hodowlą koni rasy wielkopolskiej, z budynkami z końca XIX w.


P a r k


Aleja cisów
Park (pow. 10,6 ha) w części środkowej w stylu francusko-holenderskim o założeniu regularnym z poł. XIX w., powiększony w XIX i XX w. o część krajobrazową. Ozdobą są prawie 250-letnie cisy strzyżone w różne formy geometryczne: w czworoboki i ścięte piramidy, strzyżone szpalery grabowo-lipowe, stawy i kanały z mostkami ozdobionymi rzeźbami oraz aleje. Przed pałacem dziedziniec, okolony dwoma rzędami strzyżonych lip.


Plan parku
1 - oficyny, 2 - pałac, 3 - strzyżone cisy, 4 - szpalery grabowo-lipowe, 5 - folwark


W s p ó ł c z e s n o ś ć

Pałac w stanie remontu, niedostępny.

Podobne odnośniki:

WPROWADZENIE ZAMKI PAŁACE DWORY
WIELKOPOLSKA SŁOWNIK LITERATURA E-mail

© Copyright 1996 by Małgorzata Mazurek