POPOWO STARE

English
summary

MENU
WPROWADZENIE
ZAMKI
PAŁACE
DWORY
WIELKOPOLSKA

A.MICKIEWICZ
SŁOWNIK
LITERATURA
Duch
E-mail



.


Pałac w Popowie Starym


L o k a l i z a c j a

Wieś położona na Pojezierzu Poznańskim, na pograniczu Pojezierza Krzywińskiego.


Pokaż większą mapę


H i s t o r i a

Informacje o wsi występują w dokumentach od XIV w. Majątek należał do Popowskich, Rozdrażewskich, Jeziorkowskich i Gawrońskich, a na przełomie XVII i XVIII w. do Rogalińskich herbu Łodzia. W I poł. XVIII w. kupiony przez Szołdrskich herbu Łodzia. W 1779 r. dobra kupił Józef Chłapowski herbu Drya z Turwi, a rok późŸniej sprzedał je Ignacemu Szołdrskiemu. W XIX w. wieś należała do Niemców, a w 1890 r. wykupił ją Franciszek Ksawery Speichert, pochodzący ze spolonizowanej rodziny saskiej. Ostatnimi właścicielami, od 1936 r. była rodzina Łanieckich.


Attyka z wazonami i fragment dachu mansardowego


C h a r a k t e r y s t y k a

Pałac późnobarokowy zbudowany w latach 1775-85 dla Ignacego Szołdrskiego i jego żony Balbiny z Suchorzewskich. Jego autorstwo przypisywane jest Ignacemu Graffowi, nadwornemu architektowi książąt Sułkowskich z Rydzyny. Budynek parterowy, murowany z cegły, otynkowany, na sklepionych piwnicach. Zwieńczony wysokim mansardowym dachem z lukarnami oświetlającymi pomieszczenia poddasza. W elewacji frontowej i tylnej piętrowe, trójosiowe ryzality. Zostały one zwieńczone attykami ozdobionymi rzeźbionymi wazonami ustawionymi w osiach pilastrów zdobiących elewacje ryzalitów. Nad ryzalitami osobne dachy trójspadowe. Pilastry wyznaczają położenie osi okiennych, z oknami mniejszymi i prostokątnymi w przyziemiu, na piętrze z oknami wydłużonymi, zamkniętymi półkoliście. Ponad nimi w drugim rzędzie występują niewielkie eliptyczne okienka. Dwa rzędu okien, z dwu stron pałšcu, oświetlają, wypełniającą całą szerokość pałacu i przestrzeń ryzalitów, salę balowś. Wszystkie otwory okienne ujęte zostały w dekoracyjne obramienia z elementami dekoracji sztukatorskiej.


Fasada ogrodowa z środkowym ryzalitem

we wewnętrzu pałacu układ dwutraktowy w partiach bocznych, z sienią i salonem na osi na parterze oraz usytuowaną na piętrze salą balową. Bogactwo dekoracji sztukatorskiej w stylu Ludwika XVI w sali balowej wiążą ją z osobą Ignacego Graffa. Ściany podzielone są na prostokątne płyciny, w których wprowadzona została dekoracja w formie zawieszonych na wstęgach i festonach bukietów kwiatowych oraz instrumentów muzycznych. Na ścianach między oknami koliste medaliony z przedstawieniami: Jowisza, Minerwy, Marsa i Wenus. Poza tym sztukaterie fasetu i stropu z motywami girland kwiatowych.

Salonik

Sala balowa


Dekoracja na suficie

Bukiety kwiatowe

Instrumenty muzyczne

Pałac zlokalizowany jest na skraju dawnego założenia ogrodowego, poprzedzony dziedzińcem z bramą wjazdową.


P a r k

Park krajobrazowy (pow. 1,5 ha) z II poł. XVIII w. z pomnikowymi dębami i kaplicą neogotycką.


Brama wjazdowa do pałacu


W s p ó ł c z e s n o ś ć

Dwór w bardzo dobrym stanie, po remoncie zamieniony na hotel z restauracją.

Pałac Popowo Stare
64-234 Przemęt, ul. Lipowa 26
tel. 655498575, 606223710, fax. 655498452
e-mail

Podobne odnośniki:

WPROWADZENIE ZAMKI PAŁACE DWORY
WIELKOPOLSKA SŁOWNIK LITERATURA E-mail

© Copyright 2012 by Małgorzata Mazurek