PIOTROWO

English
summary

MENU
WPROWADZENIE
ZAMKI
PAŁACE
DWORY
WIELKOPOLSKA
SŁOWNIK
LITERATURA
Duch
E-mail

.


Dwór w Piotrowie


L o k a l i z a c j a

Wieś na Równinie Kościańskiej, w obrebie wysoczyzny morenowej i ozu piotrowskiego.


Pokaż większą mapę


H i s t o r i a

W okresie międzywojennym dwór był własnością rodzin Szczepkowskich, Drzażdżyńskich i Ifflantów.


C h a r a k t e r y s t y k a

Dwór eklektyczny z przewagą elementów neogotyckich, wybudowany na pocz. XIX w. Liczne przebudowy na przełomie XIX i XX w. W części środkowej parterowy, z piętrową wystawką, w częściach skrajnych piętrowy. Każda część nakryta oddzielnym dachem dwuspadowym.


Dwór - rzut parteru.
Źródło: Majątki Wielkopolskie. Powiat Kościański.

Obok dworu zespół budynków inwentarskich i gospodarczych o formach eklektycznych, m.in. stajnia, obora, powozownia i dom rządcy.


P a r k

Park krajobrazowy (pow. 4,43 ha) z XIX w.


Park w Piotrowie


W s p ó ł c z e s n o ś ć

Dwór odremontowany w latach 1983-84, należał do Kombinatu Rolniczo-Przemysłowego "Manieczki", obecnie w rękach prywatnych.

WPROWADZENIE ZAMKI PAŁACE DWORY
WIELKOPOLSKA SŁOWNIK LITERATURA E-mail

© Copyright 2002 by Małgorzata Mazurek