PIETRONKI

English
summary

MENU
WPROWADZENIE
ZAMKI
PAŁACE
DWORY
WIELKOPOLSKA
SŁOWNIK
LITERATURA
Duch
E-mail

.


Pałac w Pietronkach


L o k a l i z a c j a

Wieś położona na Pojezierzu Chodzieskim.


Pokaż większą mapę


H i s t o r i a

Wieś w XIX w. była w rękach niemieckich, w XX w. należała do Bnińskich. W 1901 r. majtek kupił Ignacy Bniński herbu Łodzia. Po jego śmierci w 1919 roku majątkiem zarządzała wdowa po nim - Helena z Wodzińskich, która pozostała jego właścicielką aż do wybuchu II Wojny światowej.


C h a r a k t e r y s t y k a

Pałac-willa neoklasycystyczny powstał na skutek przebudowy starego parterowego dworu ok. 1840 r. dla Hermanna von Leipzigera z okazji jego ślubu z Eweliną von Rittberg. Całkowicie przebudowany na początku XX w.przez hrabiego Ignacego Bnińskiego na pałacyk w stylu neoklasycznym. Piętrowy budynek na planie prostokąta. W elewacji frontowej okazały portyk z balustradową attyką nawiązującą do renesansu. Attyka wieńczy dach i tarasy. W fasadzie ogrodowej dwa półokrągłe balkony.


P a r k

Park krajobrazowy zadbany z okazałymi dębami i klonami. Założony przez rodzinę Chmielewskich w XVIII w., rozwijany przez Bnińskiego.


W s p ó ł c z e s n o ś ć

Pałac w dobrym stanie, odbudowany w latach siedemdziesiątych. Obecnie należy do Agencji Nieruchomości Rolnych, a dzierżawiony jest przez Biuro Podróży "Paradise" z Poznania. Działa jako Centrum Szkoleniowo - Konferencyjne Pietronki. .

Pałac Pietronki
64-800 Chodzież, Pietronki 3
tel. 067 283 56 78, fax. 067 283 56 63
palac@pietronki.pl

Podobne odnośniki:

WPROWADZENIE ZAMKI PAŁACE DWORY
WIELKOPOLSKA SŁOWNIK LITERATURA E-mail

© Copyright 1996 by Małgorzata Mazurek