PARZĘCZEWO

English
summary

MENU
WPROWADZENIE
ZAMKI
PAŁACE
DWORY
WIELKOPOLSKA

A.MICKIEWICZ
SŁOWNIK
LITERATURA
Duch
E-mail


.


Pałac w Parzęczewie


L o k a l i z a c j a

Wieś położona na Pojezierzu Poznańskim, na skraju Doliny Środkowej Obry.


Pokaż większą mapę


H i s t o r i a

Wieś stanowiła własność Lelewitów, Opalińskich, Radomickich, Zakrzewskich i Potworowskich.


C h a r a k t e r y s t y k a

Pałac parterowy klasycystyczny wybudowany ok. 1830 r. dla Adolfa Potworowskiego. Przebudowany na początku XX w. na piętrowy pałac neogotycki. Do budynku wzniesionego na planie prostokąta, dodano czterokolumnowe portyki przed bocznymi ryzalitami, nie istniejące obecnie. W bocznych ryzalitach umieszczone są dwa niezależne wejścia do pałacu wprowadzające do dwóch, odrębnie funkcjonujących części budynków: reprezentacyjnej i mieszkalnej. Od strony pn.-zach. wzniesiono neogotycką, czterokondygnacyjną wieżę z dołączona małą wieżyczką z półokrągłą klatką schodową. Wieżę zwieńczono krenelażem. Parter i cała wieża pokryte są boniowaniem.

We wnętrzu: część mieszkalna właścicieli znajdowała się w części południowej pałacu, gdzie zachowała się dawna sypialnia z alkową, a pośrodku osobna klatka schodowa. W sieni zachowana neobarokowa krata z herbem Dębno oraz stolarka drzwiowa.


Pałac - rzut parteru, stan z ok. 1912 r.
Źródło: Majątki Wielkopolskie. Powiat Kościański.

Przy pałacu zespół folwarczny składający się z dwóch podwórzy gospodarczych ze spichlerzem, stajnią, owczarnią, gorzelnią i stodołami.


P a r k

Park krajobrazowy (pow. 8,57 ha) założony na początku XIX w. W parku znajduje się kopiec usypany na początku XIX w., otoczony wodą, pośrodku kopca zachowane pozostałości lodowni. W parku staw z ruinami groty, pomnikowe drzewa: dąb szypułkowy, jesion wyniosły, miłorząb dwuklapowy (najgrubszy w Wielkopolsce o obwodzie 470 cm), platan klonolistny, topola kanadyjska, wiązy szypułkowe. Zachowana główna kuta brama wjazdowa z końca XIX w. z inicjałami JP.


W s p ó ł c z e s n o ś ć

Pałac zaniedbany, należy do Kombinatu Państwowych Gospodarstw Rolnych w Ptaszkowie. Mieści się w nim również Ośrodek Łowiecki Parzęczewo.

Podobne odnośniki:

WPROWADZENIE ZAMKI PAŁACE DWORY
WIELKOPOLSKA SŁOWNIK LITERATURA E-mail

© Copyright 2002 by Małgorzata Mazurek