PARCZEW

English
summary

MENU
WPROWADZENIE
ZAMKI
PAŁACE
DWORY
WIELKOPOLSKA
SŁOWNIK
LITERATURA
Duch
E-mail

.


Dwór w Parczewie


L o k a l i z a c j a

Wieś położona na Wysoczyźnie Kaliskiej, nad dopływem Baryczy.


Pokaż większą mapę


H i s t o r i a

Wieś stanowiła gniazdo rodowe rodziny Parczewskich herbu Nałęcz. Pod koniec XVIII w. majątek należał do Skórzewskich, Nasierowskich, Skarbków, Szembeków, Kościelskiego i Majerowicza.


C h a r a k t e r y s t y k a

Dwór wór wzniesiony pod koniec XIX w. Składa się z parterowego budynku z piętrowym ryzalitem frontowym. Skrzydło wschodnie jest piętrowe i nakryte niskim dachem. Budynek poprzedzony gankiem podjazdowym wspartym na dwóch toskańskich kolumnach i filarach. Ganek nakryty jest tarasem.

We wnętrzu na osi mieści się hol i salon ze skromnymi sztukateriami.


Dwór - przekrój poziomy parteru
Źródło: Majątki Wielkopolskie. Powiat Ostrowski.

Przy dworze zachowany zespół folwarczny.


P a r k

Park krajobrazowy (pow. 5,79 ha) z końca XIX w. z aleją kasztanowcowo-jesionową. W części zachodniej parku staw.


W s p ó ł c z e s n o ś ć

Dwór w stanie dobrym, zamieniony w 1947 r. na szkołę podstawową.

Podobne odnośniki:

WPROWADZENIE ZAMKI PAŁACE DWORY
WIELKOPOLSKA SŁOWNIK LITERATURA E-mail

© Copyright 2002 by Małgorzata Mazurek