PALĘDZIE

English
summary

MENU
WPROWADZENIE
ZAMKI
PAŁACE
DWORY
WIELKOPOLSKA
SŁOWNIK
LITERATURA
Duch
E-mail


.


Dwór-willa w Palędziu


L o k a l i z a c j a

Wieś połozona na Pojezierzu Poznańskim.


Pokaż większą mapę


H i s t o r i a

Wieś w XIX w. należała do rodziny Tempellhoff z Dąbrówki, w 1885 r. kupił na tym terenie działkę Carl Schulze.W 1923 r. parcela stała się własnością Maksymiliana Garsteckiego, a w latach 1935-74 należała do Ludwika Palacza.C h a r a k t e r y s t y ka

Dwór-willa neorenesansowa zbudowana w II połowie XIX w., charakterystyczna dla projektów realizowanych w Berlinie w tym okresie. Główna część piętrowa z dołaczonymi parterowymi przybudówkami. Trójkondygnacyjna wieża na planie kwadratu. Z płaskim dachem.


W s p ó ł c z e s n o ś ć

Dwór-willa po remoncie, w rękach prywatnych.

WPROWADZENIE ZAMKI PAŁACE DWORY
WIELKOPOLSKA SŁOWNIK LITERATURA E-mail

© Copyright 1996 by Małgorzata Mazurek