PAKOSŁAW
(woj. wielkopolskie)

English
summary

MENU
WPROWADZENIE
ZAMKI
PAŁACE
DWORY
WIELKOPOLSKA
SŁOWNIK
LITERATURA
Duch
E-mail


.


Dwór w Pakosławiu


L o k a l i z a c j a

Wieś położona na Pojezierzu Poznańskim


Pokaż większą mapę


H i s t o r i a

Wieś w XVI w. należała do Pakosławskich i Ostroróg-Lwowskich, w XVIII w. przeszła w ręce rodziny Sczanieckich. W latach 1840-96 stanowiła własność Emilii Sczanieckiej, patriotki i filantropki, która tutaj zmarła. W roku 1830 i 1863 Sczaniecka organizowała szpitale powstańcze w Wielkopolsce. W XX w. wieś była własnością Łąckich.


C h a r a k t e r y s t y k a

Dwór-willa zbudowany na miejscu spalonego, drewnianego dworu w latach 1840-42 dla Emilii Sczanieckiej przez Antoniego Krzyżanowskiego z Poznania. Początkowo prosta bryła, o symetrycznym planie. W fasadzie trójprzelotowy łuk triumfalny. Na przełomie XIX i XX w. dobudowano dwa skrzydła.


P a r k

Park krajobrazowy (pow. 5,2 ha) z II poł. XIX w., przekształcony w I poł. XX w., zaniedbany.


W s p ó ł c z e s n o ś ć

Dwór zaniedbany, częściowo wykorzystany przez przedszkole.

Podobne odnośniki:

WPROWADZENIE ZAMKI PAŁACE DWORY
WIELKOPOLSKA SŁOWNIK LITERATURA E-mail

© Copyright 1996 by Małgorzata Mazurek