OTOROWO

English
summary

MENU
WPROWADZENIE
ZAMKI
PAŁACE
DWORY
WIELKOPOLSKA
SŁOWNIK
LITERATURA
Duch
E-mailZagłosuj na te strony

w Nieustającej Liście Przebojów Wirtualnej Polski.
Czyli kliknij na ten obrazek:

.


Dwór w Otorowie


L o k a l i z a c j a

Wieś na Pojezierzu Poznańskim.


Pokaż większą mapę


H i s t o r i a

Wieś wzmiankowana od XIII w., w XIV i XV w. była własnością rodzin Otorowskich i Budziszewskich, następnie Ponińskich herbu Łodzia oraz Skrzetuskiego, a później przeszła w ręce rodziny Bronikowskich. Pod koniec XVIII w. dobra należały do rodziny Moszczeńskich herbu Nałęcz. Na przełomie XIX i XX w. właścicielem był Ernest książę Sachsen Altenburg. W dworze gościli m.in. Juliusz Kaden-Bandrowski oraz jego brat Jerzy. W 1922 r. dwór przeszedł na własność Zgromadzenia Sióstr Urszulanek.

Wystawka w elewacji frontowej


C h a r a k t e r y s t y k a

Dwór późnobarokowy zbudowany w 1738 r. przez Bronikowskich. Przebudowany w ciągu XIX i XX w. Dwór parterowy, na planie prostokąta, częściowo podpiwniczony. Nakryty wysokim mansardowym dachem z lukarnami. W środkowej części elewacji tylnej ryzalit, na osi elewacji frontowej wystawka trzyokienna zamknięta szczytem o falistych liniach spływu. W szczycie daty 1738 i 1912 oraz dekoracje roślinne. Dwa boczne pozorne ryzality dwuosiowe również zwieńczone szczytami o wolutowych spływach. W 1938 r. dodano skrzydło południowe.

We wnętrzu zachowana sień oraz położony za nią salon wysunięty ryzalitem w stronę parku.

Dwór poprzedzony podjazdem i dziedzińcem flankowanym dwoma oficynami z końca XVIII w.


P a r k

Park krajobrazowy (pow. 8,1 ha) w XIX w. zasąpił dawny ogród. Wśród starych drzew - dęby i lipy.


W s p ó ł c z e s n o ś ć

Dwór jest własnością Zgromadzenia Sióstr Urszulanek, które założyły tu dom dziecka funkcjonujący do dzisiaj.

WPROWADZENIE ZAMKI PAŁACE DWORY
WIELKOPOLSKA SŁOWNIK LITERATURA E-mail

© Copyright 2007 by Małgorzata Mazurek